Máy đo tính độ bền bao bì

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thân Văn Bắc
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 0862570529
- email: thanvanbac@gmail.com
================================

<strong><font size="3">M&Aacute;Y ĐO LỰC HIỂN THỊ SỐ<br /></font></strong><strong><font size="3">H&Atilde;NG SẢN XUẤT: CHATILLON <br /></font></strong><strong><font size="3">MODEL: DFX<br /></font></strong>- DFX series l&agrave; dạng sản phẩm mới nhất d&ugrave;ng cho những c&ocirc;ng việc đo lực căng, lực n&eacute;n, lực &nbsp;g&atilde;y...<br />- M&agrave;n h&igrave;nh lớn, hiển thị số gi trị lực đo.<br />- Hiển thị tiếng Anh, Đức, Ph&aacute;p, Bồ Đ&agrave;o Nha, T&acirc;y Ban Nha v&agrave; Trung Quốc.<br />- Gi&aacute; trị lực được hiển thị theo đơn vị: ozf, gf, lbf, kgf and N<br />- Bốn model với lực đo tối đa: 50, 250, 500 &amp; 1000N.<br />- Chế độ bảo vệ qu&aacute; tải.<br />- Nhiều loại đầu đo th&iacute;ch hợp cho từng loại c&ocirc;ng việc.<br /><p class="MsoBodyText2">- Vận h&agrave;nh bằng pin điện 9V</p><p><strong><font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH TM KHKT L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp dụng cụ, thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cảm ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></strong></p><font size="3"><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong><br /></font><strong><font size="3">MR: Th&acirc;n Văn Bắc <br /></font></strong><font size="3"><strong>ĐT: 0986655594</strong><strong><br /></strong></font><font size="3"><strong>FAX: 08.62570529</strong><br /></font><strong><font size="3">EMAIL: </font><a href="mailto:Mattest@lamviet.com"><font size="3">Mattest@lamviet.com</font></a><br /></strong><br />&nbsp;
 

Đối tácTop