Máy đo tỷ trọng kế hiển thị số

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
<TABLE style="MARGIN: auto auto auto 0.1in; WIDTH: 379.8pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=506><TBODY><TR style="HEIGHT: 18.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506 noWrap><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute" id=_x0000_s1026 o:insetmode="auto" strokecolor="windowText" to="151.5pt,18.75pt" from="151.5pt,18.75pt"></v:line><v:line style="Z-INDEX: 2; POSITION: absolute" id=_x0000_s1027 o:insetmode="auto" strokecolor="windowText" to="151.5pt,18.75pt" from="151.5pt,18.75pt"></v:line><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

<TABLE style="mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-cellspacing: 0in" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 18.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0in; WIDTH: 379pt; PADDING-RIGHT: 0in; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=505>MÁY ĐO TỶ TRỌNG <o:p></o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE><o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506>HÃNG SẢN XUẤT: HANNA - Ý<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506>MODEL: HI 96822<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506><o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 31.5pt; mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Khoảng đo: 0 ... 150 0/00 (ppt); 0 … 50 PSU. Độ phân giải: 1. Độ chính xác: ±2<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 31.5pt; mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Khoảng đo tỷ trọng: 1.000 ... 1.114 S.G. Độ phân giải: 0.001. Độ chính xác: ±0.002<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 31.5pt; mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 80oC / 32 … 1760F. Độ phân giải: 0.1oC/0.1oF. Độ chính xác: ±0.3oC / ±0.5oF<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Nguồn sáng: LED vàng <o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Thời gian cho kết quả: 1.5 giây<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Thể tích mẫu nhỏ nhất: 100ml<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Buồng đo mẫu bằng thép không gỉ <o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng 10 … 40oC<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Thể tích mẫu nhỏ nhất: 100υl<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Kết quả đo và nhiệt độ hiển thị đồng thời trên màn hình LCD rộng<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506> - Tự động tắc sau 3 phút nếu không sử dụng. Hiển thị tình trạng pin yếu
Công ty TNHH TM KHKT Lâm Việt chuyên cung cấp dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách!
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi:<o:p></o:p>
MR: Thân Văn Bắc <o:p></o:p>
ĐT: 0986655594<o:p></o:p>
FAX: 08.62570529<o:p></o:p>
EMAIL: Mattest@lamviet.com<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 379.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in" vAlign=bottom width=506 noWrap><o:p> </o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Top