Máy đo tỷ trọng tự động

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thân Văn Bắc
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 0862570529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<table width="416" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 416px"><p><font size="3">&nbsp;</font></p> <table width="506" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 506px"><strong>M&Aacute;Y ĐO TỶ TRỌNG<br /></strong></td></tr><tr><td style="width: 506px"><strong>H&Atilde;NG SẢN XUẤT: KRUESS<br /></strong></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px"><strong>MODEL: DS7500<br /></strong></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px"><p><strong>&nbsp;</strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Khoảng đo: 0.70000-1.30000g/m3<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.00005g/m3<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Khả năng lặp lại:0.00001g/m3<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Thể t&iacute;ch mẫu: 0.3ml<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Khoảng nhiệt độ: 5-60oC<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Độ nhớt tối đa của mẫu: 5mPa s ( cps )<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Thời gian đọc mẫu: 1 gi&acirc;y<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Hiệu chuẩn: với nước cất hoặc với kh&ocirc;ng kh&iacute;<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Vỏ được l&agrave;m bằng nh&ocirc;m<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Đĩa đựng mẫu l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng ghỉ<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị số LCD 5.7''<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Bộ nhớ lưu trữ đến 999 kết quả<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y in, USB..<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Nguồn điện sử dụng: 90-264V/ 50-60Hz<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px"><br /><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" style="width: 505px">&nbsp;- C&oacute; chế độ bảo mật bằng Password<br /></td></tr></tbody></table><br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px">&nbsp;- Bảo h&agrave;nh 1 năm<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 506px"><span /></td></tr></tbody></table><p><p><strong><font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH TM KHKT L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp dụng cụ, thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cảm ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></strong></p><font size="3"><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong><br /></font><strong><font size="3">MR: Th&acirc;n Văn Bắc <br /></font></strong><font size="3"><strong>ĐT: 0986655594</strong><strong><br /></strong></font><font size="3"><strong>FAX: 08.62570529</strong><br /></font><strong><font size="3">EMAIL: </font><a href="mailto:Mattest@lamviet.com"><font size="3">Mattest@lamviet.com</font></a><br /></strong><p class="MsoNormal"></p></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 416px"><p><font size="3">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table>
 

Quảng cáo

Top