Máy ép củi mùn cưa, máy ép củi bã mía, máy ép củi trấu 0978342559

hitdetech

Lữ khách
#1
<p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">Th&ocirc;ng số kỹ thuật</span></span></strong></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">1. Vật liệu &eacute;p: m&ugrave;n cưa, dăm b&agrave;o, b&atilde; m&iacute;a....<br /> 2. K&iacute;ch thước củi m&ugrave;n cưa:60 - 130 mm<br /> 3. Độ ẩm: 8-10%<br /> 4. Chiều d&agrave;i củi m&ugrave;n cưa 100-500mm<br /> 5. Tỷ trọng củi m&ugrave;n cưa: 0.8-1.2g/cm3<br /> 6. Điều khiển tốc độ động cơ bằng biến tần<br /> 7. Điện năng ti&ecirc;u thụ:45KW<br /> 8. C&ocirc;ng suất: 1T/H</span></span></strong></p><p><font size="4"><strong>Chi tiết li&ecirc;n hệ:</strong></font></p><p><font size="4"><span style="color: #e36c0a"><strong>Nguyễn Văn Sơn<br /> Mobile: 0978.342.559</strong></span></font><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; color: #003333"><br /> </span><strong><span style="font-size: 11pt; color: #000099">Sales Department</span></strong> </p><p><span style="font-size: 10pt; color: black"><br /> </span><strong><span style="font-size: 11pt; color: red">HI-T TECHNOLOGY DEVELOPMENT J.S.</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; color: #cc0000">C</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">A:</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black">&nbsp; Floor 5, cell 36, slot 2 Den Lu 1, Hoang Mai ,Ha Noi</span></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">M:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">0978.342.559</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; color: black"> </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">T:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black">&nbsp;(084)-436.343.554</span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099"> Ext: 1<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">F:</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black">&nbsp; (084)-435.665.147</span></p> <span style="font-size: 10pt; color: black"> </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">E:</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black"> </span><span style="font-size: 10pt; color: #0000cc"><a target="_blank" href="mailto:nguyenvanson188@gmail.com">nguyenvanson188@gmail.com</a></span><span style="font-size: 10pt; color: black"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000099">W:&nbsp; </span></strong><u><span style="font-size: 10pt; color: black"><a target="_blank" href="http://www.hitdetech.vn/"><span style="color: #000099">www.hitdetech.vn</span></a></span></u>&nbsp;<a href="http://agriviet.com/ymsgr:SendIM?sonnv188"></a><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Sơn
- Địa chỉ: HOàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0978342559 - Fax:
- email: hitdetech@gmail.com
 

D

doanh39d

Guest
#3
Máy ép

giá cả cái này như thế nào vậy Anh, tôi muốn mua loại ép bả mía
Các bác nên đưa giá vào để tiện tính toán. Không cần chính xác thì báo khoảng độ bao nhiêu đó.