Máy gặt đập liên hợp Kubota Nhật Bản

  • Thread starter tiamojsc
  • Ngày gửi
T

tiamojsc

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: red">Hợp t&aacute;c x&atilde; Vic chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp của Kubota Nhật Bản nhập khẩu nguy&ecirc;n bản c&ograve;n mới 100%. C&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp thương mại phổ biến cho năng suất cao, &iacute;t hao hụt l&uacute;a l&agrave; d&ograve;ng <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-gat-lua-kubota/kubota-pro-688q-kubota-dn-68-.html">Kubota 668Q</a> v&agrave; d&ograve;ng <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-gat-lua-kubota/may-gat-dap-lien-hop-kubota-dc60.html">Kubota DC60.</a></span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: red">KUBOTA&nbsp; PRO 688Q &amp; ( KUBOTA DN-68 )</span></em></strong></span><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: red"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Xuất xứ : <em>Tập đo&agrave;n <strong>Kubota </strong>Nhật Bản ( nh&agrave; m&aacute;y tại Trung Quốc ).</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Model : <strong><em>4LZ - 2.5 ( PRO 688Q ).</em></strong></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; K&iacute;ch thước : <em>D x R x C : (4.860 x 2.295 x 2.765) mm.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">- Trọng lượng : <em>2.750 kg.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Động cơ Diesel 4 xylanh - Turbo : <em>chuẩn 49.2 KW ~ 65.5 m&atilde; lực.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; <em>( min 37 KW &ndash; max 75 KW ~ thấp 49 m&atilde; lực - cao 99 m&atilde; lực ).</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Hệ di động : <em>thuỷ lực ~ ( số dầu &ndash; tự động ).</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Bước x&iacute;ch : <em>400 x 90 x 51.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">- &nbsp;Độ d&agrave;i tiếp đất : <em>0.40m x 1.60m.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Bề rộng cắt : <em>1.907m.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">- &nbsp;Băng tải l&uacute;a gi&eacute; : <em>rộng ( 0.55m ), ngắn ( 1.40m ), sử dụng s&ecirc;n.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Th&ugrave;ng đập xu&ocirc;i : <em>chiều d&agrave;i : 1.95m x đường k&iacute;nh : 0.60m.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<em>( c&oacute; điều chỉnh tốc độ ra rơm )</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">- &nbsp;Năng suất trung b&igrave;nh : <em>0,3 ~ 0,6 ha / giờ.</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">-&nbsp; Ti&ecirc;u hao nhi&ecirc;n liệu : <em>11 ~ 15 l&iacute;t / ha ( t&ugrave;y l&uacute;a đứng hay sập ).</em></span></span><em><span style="font-family: Arial; color: red"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial">Hỗ trợ giao h&agrave;ng 300km cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. </span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial">Hỗ trợ bảo h&agrave;nh tại nơi sử dụng. Tặng bộ d&acirc;y curoa sơ cua cho b&agrave; con. Hỗ trợ gi&aacute; thấp nhất thị to&agrave;n quốc.</span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial">Call 0916533012 website: <a href="http://www.banmaycay.com/">http://www.banmaycay.com</a></span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-family: Arial">B&aacute;n <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-cay-kubota/">m&aacute;y c&agrave;y kubota</a>, <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/phu-kien-may-cay/">phụ kiện m&aacute;y c&agrave;y</a>, <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-cay-kama/">m&aacute;y xới đất</a>, <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-gat-lua-kubota/kubota-pro-688q-kubota-dn-68-.html">m&aacute;y gặt&nbsp; đập li&ecirc;n hợp</a>, <a href="http://www.banmaycay.com/san-pham/may-da-nang-vic/">m&aacute;y l&agrave;m đất đa năng</a> </span></em></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thy Ngoan
- Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0977771586 - Fax:
- email: tiamo.jsc@gmail.com
 

Top