Máy lắc vòng Orbital Shaker

  • Thread starter vietkhoa
  • Ngày gửi
V

vietkhoa

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p><span style="color: #0000ff; font-family: verdana, geneva; font-size: small">&nbsp;M&aacute;y lắc Orbital shaker b&agrave;n phẳng;&nbsp;</span><br /><span style="color: #0000ff; font-family: verdana, geneva; font-size: small">- Tốc độ: 10~250rpm; &nbsp;</span><br /><span style="color: #0000ff; font-family: verdana, geneva; font-size: small">- K&iacute;ch thước b&agrave;n lắc: W340 x D340 mm;&nbsp;</span><br /><span style="color: #0000ff; font-family: verdana, geneva; font-size: small">- Đường k&iacute;nh quỹ đạo lắc (bi&ecirc;n độ lắc): 25mm;&nbsp;</span><br /><span style="color: #0000ff; font-family: verdana, geneva; font-size: small">- Điều khiển tốc độ lắc ch&iacute;nh x&aacute;c qua n&uacute;m vặn</span></p><p>c&ocirc;ng ty L&acirc;m Vi&ecirc;t cung cấp thiết bị&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: Arial">Mọi Chi Tiết Xin Li&ecirc;n Hệ:</span></p><div><font size="2" face="Arial"> </font></div> <div><font size="2" face="Arial">TRAN VIET KHOA<br />Sales Engineer<br />M#: 01685.666.210<br />EMail: <a href="mailto:sales2@lamviet.com">sales2@lamviet.com</a></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH KHoa Học Kỹ Thuật Lâm VIệt
- Địa chỉ: Địa Chỉ 4/12 Phạm Văn Chiêu P.13 Q. Gò Vấp TP. HCM
- Điện thoại: 01685666210 - Fax: 0862570529
- email: sales2@lamviet.com
 

Đối tácTop