Máy lọc nước RO cao cấp tập đoàn WATTS-Hoa Kỳ

  • Thread starter wattsvietnam
  • Ngày gửi
W

wattsvietnam

Guest
#1

<p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">- H&atilde;ng sản xuất: WATTS WATER TECHNOLOGIES INC. USA<br />- Nước sản xuất: Mỹ<br />- C&ocirc;ng suất tối đa: 10L/h<br />- Bảo h&agrave;nh: 05 Năm<br />---------------------------------------------------------------------------<br />Thiết kế dạng khối đ&uacute;c<br /><br />- L&otilde;i lọc 1: Lọc cặn th&ocirc; 5 micrcon, bảo vệ c&aacute;c cấp lọc sau.<br /><br />- L&otilde;i lọc 2: Khử kho&aacute;ng, l&agrave;m mềm nước, tăng tuổi thọ m&agrave;ng lọc RO<br /><br />- L&otilde;i lọc 3: Ống than hoạt t&iacute;nh khối đặc CMAX, khử m&ugrave;i, khử kim loại nặng, tăng cường t&aacute;c dụng v&agrave; tuổi thọ của m&agrave;ng lọc RO</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">- L&otilde;i lọc 4: m&agrave;ng lọc RO Watts do Watts Water Technology Inc. USA sản xuất, tinh chế c&aacute;c ph&acirc;n tử nước, đảm bảo nước đầu ra chỉ l&agrave; H2O<br /><br />- L&otilde;i lọc 5: khử m&ugrave;i một lần nữa, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; trả lại vị tự nhi&ecirc;n của nước uống<br /><br />- (Khuyến mại bơm tăng &aacute;p) nếu &aacute;p lực nước đầu nguồn nhỏ hơn 3kg/cm2<br /><br />- Kiểm nghiệm v&agrave; chứng nhận bởi NSF/ANSI sandard 58<br /><br />Gi&aacute; b&aacute;n: 11.300.000 VNĐ</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối tại<br /><br />c&ocirc;ng ty TNHH XNK Long Thịnh<br /><br />số 389, to&agrave; nh&agrave; c&ocirc;ng ty rau quả 1, phố Trương Định, Q. Ho&agrave;ng Mai, TP. H&agrave; Nội</span></p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px">Website 1: <a href="http://watts-*********tk/">http://watts-*********tk</a>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; color: black">Website 2: <a href="http://thietbiloc.com/">http://thietbiloc.com</a> </span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiệp
- Địa chỉ: 389 phố Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Tel, Fax: 0985412960
- email: wattsvietnam@gmail.com
 

Last edited by a moderator: