máy mài bosch gia đình gws6-100

  • Thread starter diencothuanphat
  • Ngày gửi
D

diencothuanphat

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/15/non1308531606.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/15/medium_non1308531606.jpg" /></a>giảm gi&aacute; m&aacute;y m&agrave;i g&oacute;c gws6-100 chỉ c&oacute; 895000/c&aacute;i</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH DƯƠNG THUẬN PH&Aacute;T </strong>l&agrave; đại l&yacute; ch&iacute;nh thức duy nhất của bosch tại khu vực ph&iacute;a nam chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c dung cu cầm tay của h&atilde;ng bosch, một thương hiệu nổi tiếng của Đức, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết chỉ b&aacute;n h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng &ldquo; th&agrave; mất tiền c&ograve;n hơn mất niềm tin&rdquo;</p> <p>Li&ecirc;n hệ: Mr&nbsp; <strong>Trần Văn Dương </strong>, Phụ tr&aacute;ch Ph&ograve;ng Kinh doanh <br /><strong>Tru sở</strong>: Ql13 ấp 3B Thới H&ograve;a Bến C&aacute;t B&igrave;nh Dương&nbsp; <br /> Tel: 0650.6287545 &ndash; 0650.3577734 &ndash;&nbsp; Fax :0650.3577434</p> <p><strong>Chi Nh&aacute;nh</strong> : 818/55 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, P25 quận B&igrave;nh Thạnh,TPHCM</p> <p>Tel : 08.35059507 &ndash; 08. 36018263</p> <p>Hotline: 0909.654545 . (Mr Dương)</p> <p>Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:diencothuanphat@yahoo.com">diencothuanphat@yahoo.com</a></p> <p class="p_last">Website: <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.diencothuanphat.com/">http://www.diencothuanphat.com</a></strong></p></div> </div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Dương
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0973143545
- email: diencothuanphat@yahoo.com