Máy phân loại màu gạo, đậu, cà phê, mè........

  • Thread starter lenguyenbaoyen
  • Ngày gửi
L

lenguyenbaoyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY cp điện cơ tự động Uy Long
- Địa chỉ: 353/42 Phạm ngũ lão, p.phạm ngũ lão,Q1,TPHCM
- Tel, Fax: 0838364635 ::: FaX 0838364635
- email: lenguyenbaoyen80@gmail.com
================================

<div class="nd-dt"><div class="title-dt">M&aacute;y ph&acirc;n m&agrave;u hạt Gạo,C&agrave; Ph&ecirc;, Đậu Xanh, M&egrave;..</div><div class="model-dt"><strong>Model: </strong>SKC T- 2 RⅡCCD M&aacute;y Ph&acirc;n Loại M&agrave;u Gạo</div><div class="xuatxu-dt"><strong>Xuất xứ: </strong>TRUNG QUỐC </div><div class="baohanh-dt"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>1 năm</div><div class="giaban"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n: </strong><a href="http://agriviet.com/contact">Li&ecirc;n hệ</a></div></div><div class="ct-ct"><div class="body-title-ct">Th&ocirc;ng số kỷ thuật</div><div class="body-ct"><ul><li>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TỰ H&Agrave;O L&Agrave; ĐẠI L&Yacute; CH&Iacute;NH THỨC CỦA C&Ocirc;NG TY TAIHE-PRECISION -LẮP ĐẶT, BẢO H&Agrave;NH, BẢO TR&Igrave; TẠI VIỆT NAM VỀ SẢN PHẨM M&Aacute;Y PH&Acirc;N LOẠI M&Agrave;U C&Aacute;C LOẠI N&Ocirc;NG SẢN</li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li>Ứng dụng kỹ thuật ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay, sử dụng cảm biến h&igrave;nh ảnh dạng CCD với chức năng xử l&yacute; t&iacute;n hiệu kỹ thuật số tốc độ cao(2048pixls), m&agrave;n h&igrave;nh điều khiển của nhật bản.</li><li>Hệ thống phần mềm cập nhật v&agrave; ứng dụng thuật to&aacute;n ti&ecirc;n tiến trong việc đếm v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c th&ocirc;ng số quang phổ v&agrave; đặt biệt c&oacute; h&igrave;nh ảnh minh hoạ quang phổ của từng k&ecirc;nh nhằm đạt được độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao của thiết bị nhận dạng h&igrave;nh ảnh đa sắc.</li><li>V&ograve;i bắn kh&iacute; tốc độ cao&nbsp;của Italy&nbsp;d&ugrave;ng&nbsp; để bắn ra tia kh&iacute; nhỏ nhất v&agrave; nhanh nhất c&oacute; thể, tuổi thọ rất cao.</li><li>Sự nhận dạng đa sắc được ứng dụng trong kỹ thuật, c&aacute;c th&ocirc;ng số vận h&agrave;nh m&aacute;y đơn giản, dễ hiểu , c&oacute; thể ph&acirc;n loại nhiều vật liệu kh&aacute;c nhau trong v&ugrave;ng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy.</li><li>M&aacute;y c&oacute; thể nhận biết phế phẩm trong v&ugrave;ng diện t&iacute;ch nhỏ đến 0.04mm2.</li><li>&nbsp;M&aacute;y c&oacute; thể ph&acirc;n loại tất cả c&aacute;c loại gạo theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li></ul><p>&nbsp;</p><table width="635" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p>Đặc điểm kỹ thuật</p></td><td><p>2R</p></td><td><p>3R</p></td><td><p>4R</p></td><td><p>5R</p></td></tr><tr><td><p>T&ecirc;n Sản Phẩm</p></td><td><p>SKC T- 2 RⅡCCD</p></td><td><p>SKC T- 3 RⅡCCD</p></td><td><p>SKC T-4 R Ⅱ CCD</p></td><td><p>SKC T-5 R Ⅱ CCD</p></td></tr><tr><td><p>Năng suất&nbsp;(tấn/giờ)</p></td><td><p>1-3</p></td><td><p>2-5</p></td><td><p>3-8</p></td><td><p>4-10</p></td></tr><tr><td><p>Độ ch&iacute;nh x&aacute;c&nbsp;(%)</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td><td><p>&ge;99.99</p></td></tr><tr><td><p>Tỉ lệ (tốt/xấu)</p></td><td><p>&ge;10:1</p></td><td><p>&ge;10:1</p></td><td><p>&ge;10:1</p></td><td><p>&ge;10:1</p></td></tr><tr><td><p>Trọng&nbsp;lượng (Kg)</p></td><td><p>670</p></td><td><p>820</p></td><td><p>970</p></td><td><p>1120</p></td></tr><tr><td><p>C&ocirc;ng suất điện(kw)</p></td><td><p>0.8/0.6</p></td><td><p>0.9/0.9</p></td><td><p>1.0/1.2</p></td><td><p>1.1/1.5</p></td></tr><tr><td><p>Bảo h&agrave;nh</p></td><td><p>1 Năm</p></td><td><p>1 Năm</p></td><td><p>1 Năm</p></td><td><p>1 Năm</p></td></tr><tr><td><p>K&iacute;ch thước m&aacute;y&nbsp;(D&times;R&times;C) mm</p></td><td><p>1320&times;1500&times;2253</p></td><td><p>1660&times;1500&times;2253</p></td><td><p>2020&times;1500&times;2253</p></td><td><p>2256&times;1500&times;2149</p></td></tr><tr><td><p>Số m&aacute;ng ch&iacute;nh</p></td><td><p>2</p></td><td><p>3</p></td><td><p>4</p></td><td><p>5</p></td></tr><tr><td><p>Đầu bắn kh&iacute;</p></td><td><p>Italy</p></td><td><p>Italy</p></td><td><p>&nbsp;Italy</p></td><td><p>Italy</p></td></tr><tr><td><p>CCD Camera xử l&yacute;</p></td><td><p>&nbsp;Japan</p></td><td><p>&nbsp;Japan</p></td><td><p>&nbsp;Japan</p></td><td><p>Japan</p></td></tr><tr><td><p>Bộ điều khiển</p></td><td><p>của USA</p></td><td><p>của USA</p></td><td><p>của USA</p></td><td><p>của USA</p></td></tr><tr><td><p>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td><td><p>Japan</p></td></tr><tr><td><p>Điện &aacute;p&nbsp; (V)</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td><td><p>220v/50hz</p></td></tr><tr><td><p>Kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc tối thiểu (mm&times;mm)</p></td><td><p>3000&times;3200</p></td><td><p>3320&times;3320</p></td><td><p>3660&times;3320</p></td><td><p>3980&times;3320</p></td></tr></tbody></table></div></div><p>&nbsp;</p><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><font face="Times New Roman">Đc:353/42 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Phạm Ngũ L&atilde;o, Q1, TPHCM&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Đt-Fax: 08.38.36.46.35&nbsp;&nbsp; MST:0309802344&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Website:&nbsp; www.uylong.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><strong><font face="Times New Roman">TK số: 033 100 393 0418 <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">tại: Ng&acirc;n h&agrave;ng VIETCOMBANK CN BẾN TH&Agrave;NH &ndash; HCM<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chức vụ: Gi&aacute;m đốc</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tel: 0918.334.394</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:phu.uylong@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">phu.uylong@yahoo.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; phu@uylong.com</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Chuy&ecirc;n cung cấp</u></strong>: -Dịch vụ cung cấp trọn g&oacute;i thiết bị Điện Tự Động cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m&aacute;y v&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cung cấp Inverter, Servo c&aacute;c h&atilde;ng: Hitachi, Omron, Panasonic.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dịch vụ sữa chữa, n&acirc;ng cấp m&aacute;y m&oacute;c tự động trong c&ocirc;ng nghiệp.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thiết kế, thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i phần Điện-Tự Động phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo m&aacute;y.</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp m&aacute;y m&oacute;c chế biến lương thực,n&ocirc;ng sản : m&aacute;y ph&acirc;n loại <br /></font></font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m&agrave;u gạo, đậu, ca ph&ecirc;, m&egrave; , hạt điều, tr&agrave;,...</font></font></p><p>&nbsp;</p>