Máy phân loại màu hạt điều dạng băng tải, cty Uy Long

  • Thread starter C ty CP Điện CÆ¡ Tá»± Động Uy Long
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

C ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: C ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long
- Địa chỉ: 353/42 Phạm ngũ lão, p.phạm ngũ lão,Q1,TPHCM
- Tel, Fax: 01682528395 ::: FaX : 08.38364635
- email: lenguyenbaoyen80@gmail.com
================================

<ul><li class="MsoNormal">Ứng dụng kỹ thuật ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay, sử dụng cảm biến h&igrave;nh ảnh dạng CCD với chức năng xử l&yacute; t&iacute;n hiệu kỹ thuật số tốc độ cao.<br /></li><li class="MsoNormal">Hệ thống phần mềm cập nhật v&agrave; ứng dụng thuật to&aacute;n ti&ecirc;n tiến trong việc đếm v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c th&ocirc;ng số quang phổ v&agrave; đặt biệt c&oacute; h&igrave;nh ảnh minh hoạ quang phổ của từng k&ecirc;nh nhằm đạt được độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao của thiết bị nhận dạng h&igrave;nh ảnh đa sắc.<br /></li><li class="MsoNormal">V&ograve;i bắn kh&iacute; tốc độ cao được thiết kế theo dạng m&ocirc;đun d&ugrave;ng&nbsp; để bắn ra tia kh&iacute; nhỏ nhất v&agrave; nhanh nhất c&oacute; thể.<br /></li><li class="MsoNormal">Sự nhận dạng đa sắc được ứng dụng trong kỹ thuật, c&aacute;c th&ocirc;ng số vận h&agrave;nh m&aacute;y đơn giản, dễ hiểu , c&oacute; thể ph&acirc;n loại nhiều vật liệu kh&aacute;c nhau trong v&ugrave;ng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy.<br /></li><li class="MsoNormal">Băng tải cấp liệu v&agrave;o m&aacute;y rất tiện lợi cho c&aacute;c sản phẩm nguy&ecirc;n liệu mềm v&agrave; gi&ograve;n cho tỉ lệ bể rất thấp.</li></ul><span /><p>model: High-definition monochromic CCD<br /><table width="481" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" style="width: 208px"><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Type</strong><br /></p></td><td valign="bottom" style="width: 134px"><strong>SS-L40C/D</strong><br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px"><strong>SS-L60C/D</strong><br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Channels&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Số K&ecirc;nh)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">40<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">40<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Output (t/h)&nbsp;&nbsp; (C&ocirc;ng suất)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">3<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">5<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Sorting accuracy&nbsp; (Độ ch&iacute;nh x&aacute;c ph&acirc;n loại)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">&gt;99.6%<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">&gt;99.6%<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Optimized carryover&nbsp; (Tỉ lệ lẫn lộn - tốt/xấu) <br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px" rowspan="2">1:03<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px" rowspan="2">1:03<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">(first blow-off bad :good ) <br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Voltage (V)&nbsp; (Điện &aacute;p nguồn)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">~380V/50Hz<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">~380V/50Hz<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Power of main machine (kw) (C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ điện kw/h)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">1.8<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">2<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Pressure at air source(MPa) (&Aacute;p suất kh&iacute; n&eacute;n )<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">0.6-0.8<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">0.6-0.8<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Air consumption (m /min) (lượng kh&iacute; ti&ecirc;u thụ m&eacute;t khối/ph&uacute;t)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">1.8<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">2.2<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Weight (Kg)&nbsp; (Trọng lượng)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">800<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">900<br /></td></tr><tr><td valign="bottom" style="width: 208px">Dimension(LxWxH) (K&iacute;ch thước: d&agrave;i x rộng x cao)<br /></td><td valign="bottom" style="width: 134px">2660x1020x1852<br /></td><td valign="bottom" style="width: 139px">2660x1320x1852<br /></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ</p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty CP Điện Cơ Tự Động Uy Long&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><font face="Times New Roman">Đc:353/42 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Phạm Ngũ L&atilde;o, Q1, TPHCM&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Đt-Fax: 08.38.36.46.35&nbsp;&nbsp; MST:0309802344&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Website:&nbsp; www.uylong.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><strong><font face="Times New Roman">TK số: 033 100 393 0418 <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">tại: Ng&acirc;n h&agrave;ng VIETCOMBANK CN BẾN TH&Agrave;NH &ndash; HCM<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chức vụ: Gi&aacute;m đốc</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tel: 0918.334.394</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:phu.uylong@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">phu.uylong@yahoo.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; phu@uylong.com</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Chuy&ecirc;n cung cấp</u></strong>: -Dịch vụ cung cấp trọn g&oacute;i thiết bị Điện Tự Động cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m&aacute;y v&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cung cấp Inverter, Servo c&aacute;c h&atilde;ng: Hitachi, Omron, Panasonic.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dịch vụ sữa chữa, n&acirc;ng cấp m&aacute;y m&oacute;c tự động trong c&ocirc;ng nghiệp.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thiết kế, thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i phần Điện-Tự Động phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; chế tạo m&aacute;y.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chế tạo m&aacute;y cắt Sắt, cắt gạch li&ecirc;n tục. M&aacute;y chẻ hạt Điều&hellip;</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top