MÁY PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC

  • Thread starter Melody
  • Ngày gửi
M

Melody

Guest
#1
<font size="4">* Model: PCD 6500<br /><br />* H&atilde;ng sản xuất: Eutech &ndash; Singapor<br /><br />* Th&ocirc;ng số kỹ thuật:<br /><br />- Thang đo pH: -2.000 ~ 20.000 pH<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 0.1 / 0.01 / 0.002 pH<br /><br />- Thang đo Ion<br /><br /> + Nồng độ: 1 x 10-7 ~ 9.99 x 1010ppm<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 4 số lẻ<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;0.17 n%<br /><br />- Thang nhiệt độ: -5.0 ~ 105oC<br /><br />+ Độ ph&acirc;n giải: 0.1oC<br /><br />+ Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 0.2oC<br /><br />- Thang đo mV: &plusmn; 2000.0 mV<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.1 mV<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 0.2 mV<br /><br />- Thang đo độ dẫn: 0 ~ 500mS/cm<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.001 / 0.01 / 0.1&micro;S/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.5% to&agrave;n thang đo<br /><br />- Thang đo TDS: 0 ~ 500ppt<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.001 / 0.01 / 0.1ppm; 0.001 / 0.01/ 0.1ppt<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.5% to&agrave;n thang đo<br /><br />- Thang đo độ mặn: 0 ~ 90ppt<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.1 / 0.01 / 0.001ppt<br /><br /> + Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.5% to&agrave;n thang đo<br /><br />- Thang đo Resistivity: 0 ~ 100.0 m&Omega;<br /><br /> + Độ ph&acirc;n giải: 0.1 / 0.01 / 0.001 k&Omega;; 0.1 / 0.01 m&Omega;<br /><br />+ Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.5% to&agrave;n thang đo<br /><br />- Thang đo DO: 0 ~ 60mg/l<br /><br />+ Độ ph&acirc;n giải: 0.01mg/l<br /><br />+ Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0.1mg/l<br /><br />- Nhiệt độ l&agrave;m việc: -5 ~ 45oC<br /><br />- Nguồn điện: 9V DC Adapter, 3.3A (220VAC)<br /><br />- K&iacute;ch thước: 16.5 x 23.5 x 8.9cm, 1100g<br /><br />MỌI CHI TIẾT XIN QU&Yacute; KH&Aacute;CH VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:<br /><br />L&Ecirc; THỊ PHƯƠNG DUNG<br />Mobile: 0916 800 907<br />...................................<br />HIEN LONG TECHNOLOGY CORPORATION<br />42/2 Tran Dinh Xu St, Dist 1<br />Ho Chi Minh City, Viet Nam <br />Tel: (84-8) 3838 0255 - fax: (84-8) 3838 0253 <br />Email: phuongdungvn@hotmail.com<br /><br />Skype: phuongdungtgvn<br />Website: www.hiltekvn.com<br />...................................................................... <br />LABORATORY INSTRUMENT SUPPLY<br /><br />C&Aacute;M ƠN SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH!<br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG
- Địa chỉ: 42/2 Trần Đình Xu, Q.1
- Tel, Fax: 0916800907 ::: FaX
- email: phuongdungvn@hotmail.com
 

Top