Máy phát điên bằng sức gió WINDUP1000w Dành cho gia đình trại nuôi tôm,cá, nông trại

khoitien

Lữ khách
#1
Máy phát điên bằng sức gió dành cho nông trại, ao nuôi thủy sản..ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
FUTURENERGY WINDUP 1000w made in UK<o:p></o:p>
</DIV>
<o:p></o:p>
Máy phát điên bằng sức gió WINDUP 1000w được chế tạo trang bị cho mọi gia đình. Thiết kế đặc biệt để lắp đặt cho nhà ở nông thôn, trên đồi, các nông trại, ao nuôi thủy sản,ghe tàu… sản phẩm rất gọn, nhẹ, dễ lắp ráp, di dời, trên nóc nhà, trên sân thượng, ngoài đồng chỉ cần một cột nhỏ cách đất 5 – ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
6 m</st1:metricconverter>, lắp đặt trong vòng 1 buổi sáng là hoàn chỉnh. <o:p></o:p>

Cúp điện!!!! Không phải là điều đáng để bạn chú ý nữa, 24/24, 365 ngày trong năm, gió sẽ đem lại cho bạn năng lượng điện miễn phí! Không còn lo ngại về mày bơm ngừng hoạt động đem đến sự tai hại cho việc chăn nuôi, và tưới nước nửa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 545.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=727 colSpan=2>
Bộ phong điện Windup 1000w made in UK<o:p></o:p>


1. FUTUR ENERGY<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 363.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=485>Phong điện + ổn áp hệ thống <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 181.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=243>73.000.000vnd<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 545.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=727 colSpan=2>Pannel năng lượng mặt trời 200w + ổn áp hệ thống 17.900.000vnd<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 545.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=727 colSpan=2>
Phụ kiện theo từng option:<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 363.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=485>Option 1: sử dụng cho 5 đèn compact, 3 quạt bàn, vi tính, 2 tv, 1 tủ <o:p></o:p>
lạnh, 1 máy bơm, sac bình.<o:p></o:p>
4 bình acquy 160Ah+ điều hòa bình acquy 20A+ 2đổi điện<o:p></o:p>
1500VA, hệ thống ổn áp bình và đỗi điện được <o:p></o:p>
kiểm soát bằng điện tử<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 181.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=243>19.800.000vnd<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 363.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=485>Option 2: sử dụng cho 5 đèn compact, 5 quạt, 2 tv, vi tính ,1 tủ lạnh,<o:p></o:p>
1 máy bơm, noi cơm, micro wave, wifi, <o:p></o:p>
8 bình acquy 160Ah+ điều hòa bình acquy 20A+ 2 đổi điện<o:p></o:p>
2000VA, hệ thống ổn áp bình và đỗi điện được <o:p></o:p>
kiểm soát bằng điện tử<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 181.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=243><o:p></o:p>
34.800.000vnd<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 363.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=485>Tủ điện đựng phụ kiện, tủ điện để bình acquy, Cột gắng quạt, và phụ kiện thi công sẽ tính theo tuy mỗi trường hợp, công trình sẽ được khảo sát trước với khách hàng tại nơi lắp đặt.<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 181.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=243>Giá tùy theo mỗi công trình.<o:p></o:p>
(Chiều cao cột (dài, ngắn), tủ điện, tủ đựng bình(lớn, nhỏ), nơi lắp ráp...)<o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
Lưu ý : Số lượng bình càng nhiều( công suất cung cấp càng cao), thời gian và thiết bị sử dụng càng nhiều hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sản phẩm chất lượng cao, được nhập từ PHAP, hàng độc đáo, chỉ có KHỞI TIẾN mới đem được đến cho bạnnhững sản phẩm này .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Khởi Tiến 82/22 Đường Thành Thái P12 Q10 TP HCM<o:p></o:p>
Tel : 08 6265 4897<o:p></o:p>
Mail : product.quality@yahoo.com<o:p></o:p>
info@khoitien.com; khoitien.compangy@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Liên hệ : Anh Nguyên 0903 711 743, Để được tư vấn theo nhu cầu của mỗi trường hợp .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Video Demo: http://www.youtube.com/watch?v=S0FQR3D4X4U<o:p></o:p>
http://www.youtube.com/watch?v=ezjHFj6vXkQ&feature=related<o:p></o:p>