Máy phát điện chạy bằng khí bioga!

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Cung cấp, cải tiến m&aacute;y ph&aacute;t điện chạy xăng chuyển sang d&ugrave;ng kh&iacute; bioga, tiết kiệm chi ph&iacute; điện năng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i, mang lại hiệu quả rất cao, đ&atilde; được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng cho c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ Mr. Nghiệp 0914.927.886</p>
 

Top