MÁY RỬA TRỨNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  • Thread starter TRẦN HOÀNG ĐẠT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN HOÀNG ĐẠT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN HOÀNG ĐẠT
- Địa chỉ: NHÀ BÈ
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: trhoangdat@gmail.com
================================

<div id="middle_col"> <div class="middle_1"> <div class="tieu_de">Th&ocirc;ng tin doanh nghiệp</div> <div class="tieu_de_2">C&ocirc;ng Ty TNHH MTV SX-TM Hiệp Duy Th&agrave;nh</div> <div style="padding: 5px 5px 5px 8px"> <div><img width="506" height="2406" border="0" style="width: 515px; height: 2205px" src="http://www.mientay24h.net/vn/media/quangcao/chi-tiet-quang-cao.jpg" />&nbsp; <ul><li><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><strong>C&ocirc;ng Suất: 1h Rửa Được 10.000- 50.000 Trứng<br /> </strong></span></span></li><li><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><strong>Tiết Kiệm Điện Năng: 1h Chỉ mất 2,5kw Điện.<br /> </strong></span></span></li><li><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><strong>Chứng Nhận Của Bộ KHCN-Cục Sở Hữu Tr&iacute; Tuệ. Số 29735*QĐ-SHTT</strong></span></span></li></ul></div> </div> </div> </div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx