Máy uốn ống

#1
máy uốn ống BA4

Tính Năng:


Máy uốn ống sử dụng động cơ điện, cho phép uốn tròn có đường kính lớn nhất = 76mm.
Ống vuông có đường kính lơn nhất = 50mm.
Với độ dày cho phép nhỏ nhất = 0.4mm; độ dày lớn nhất = 2.5
Mô tả sản phẩm
Đường kính ống Ø19 - Ø76(mm); Độ dày ống uốn 0.4 - 2.5(mm)
pully đi theo máy bao gồm: 19; 2-63; 25-52; 32-38
Uốn vuông không đi theo máy (bán kèm)
Đối với Pully vuông khách hàng phải đặt thêm hiện tại chúng tôi đang có loại pully uốn hộp đa năng, đó là loại pully ghép. Có thể ghép để uốn các loại hộp sau;

12,7x12,7; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 và 20x40; 25x50; 30x60.
Bán kính uốn R: 60 - 5000 R: 60 - 5000
Động cơ 1.5kw 380v 50HZ 1.5kw 380v 50HZ

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ theo số:
Hotline: 0974 955 077; 094 374 5632
Tel: 0463. 281. 786


--------

Tính Năng:


Máy uốn ống sử dụng động cơ điện, cho phép uốn tròn có đường kính lớn nhất = 76mm.
Ống vuông có đường kính lơn nhất = 50mm.
Với độ dày cho phép nhỏ nhất = 0.4mm; độ dày lớn nhất = 2.5
Mô tả sản phẩm
Đường kính ống Ø19 - Ø76(mm); Độ dày ống uốn 0.4 - 2.5(mm)
pully đi theo máy bao gồm: 19; 2-63; 25-52; 32-38
Uốn vuông không đi theo máy (bán kèm)
Đối với Pully vuông khách hàng phải đặt thêm hiện tại chúng tôi đang có loại pully uốn hộp đa năng, đó là loại pully ghép. Có thể ghép để uốn các loại hộp sau;

12,7x12,7; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 và 20x40; 25x50; 30x60.
Bán kính uốn R: 60 - 5000 R: 60 - 5000
Động cơ 1.5kw 380v 50HZ 1.5kw 380v 50HZ

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ theo số:
Hotline: 0974 955 077; 094 374 5632
Tel: 0463. 281. 786


Tính Năng:


Máy uốn ống sử dụng động cơ điện, cho phép uốn tròn có đường kính lớn nhất = 76mm.
Ống vuông có đường kính lơn nhất = 50mm.
Với độ dày cho phép nhỏ nhất = 0.4mm; độ dày lớn nhất = 2.5
Mô tả sản phẩm
Đường kính ống Ø19 - Ø76(mm); Độ dày ống uốn 0.4 - 2.5(mm)
pully đi theo máy bao gồm: 19; 2-63; 25-52; 32-38
Uốn vuông không đi theo máy (bán kèm)
Đối với Pully vuông khách hàng phải đặt thêm hiện tại chúng tôi đang có loại pully uốn hộp đa năng, đó là loại pully ghép. Có thể ghép để uốn các loại hộp sau;

12,7x12,7; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 và 20x40; 25x50; 30x60.
Bán kính uốn R: 60 - 5000 R: 60 - 5000
Động cơ 1.5kw 380v 50HZ 1.5kw 380v 50HZ

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ theo số:
Hotline: 0974 955 077; 094 374 5632
Tel: 0463. 281. 786


Tính Năng:


Máy uốn ống sử dụng động cơ điện, cho phép uốn tròn có đường kính lớn nhất = 76mm.
Ống vuông có đường kính lơn nhất = 50mm.
Với độ dày cho phép nhỏ nhất = 0.4mm; độ dày lớn nhất = 2.5
Mô tả sản phẩm
Đường kính ống Ø19 - Ø76(mm); Độ dày ống uốn 0.4 - 2.5(mm)
pully đi theo máy bao gồm: 19; 2-63; 25-52; 32-38
Uốn vuông không đi theo máy (bán kèm)
Đối với Pully vuông khách hàng phải đặt thêm hiện tại chúng tôi đang có loại pully uốn hộp đa năng, đó là loại pully ghép. Có thể ghép để uốn các loại hộp sau;

12,7x12,7; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 và 20x40; 25x50; 30x60.
Bán kính uốn R: 60 - 5000 R: 60 - 5000
Động cơ 1.5kw 380v 50HZ 1.5kw 380v 50HZ

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ theo số:
Hotline: 0974 955 077; 094 374 5632
Tel: 0463. 281. 786


Tính Năng:


Máy uốn ống sử dụng động cơ điện, cho phép uốn tròn có đường kính lớn nhất = 76mm.
Ống vuông có đường kính lơn nhất = 50mm.
Với độ dày cho phép nhỏ nhất = 0.4mm; độ dày lớn nhất = 2.5
Mô tả sản phẩm
Đường kính ống Ø19 - Ø76(mm); Độ dày ống uốn 0.4 - 2.5(mm)
pully đi theo máy bao gồm: 19; 2-63; 25-52; 32-38
Uốn vuông không đi theo máy (bán kèm)
Đối với Pully vuông khách hàng phải đặt thêm hiện tại chúng tôi đang có loại pully uốn hộp đa năng, đó là loại pully ghép. Có thể ghép để uốn các loại hộp sau;

12,7x12,7; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 và 20x40; 25x50; 30x60.
Bán kính uốn R: 60 - 5000 R: 60 - 5000
Động cơ 1.5kw 380v 50HZ 1.5kw 380v 50HZ

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ theo số:
Hotline: 0974 955 077; 094 374 5632
Tel: 0463. 281. 786
website; www,kimkhiviet.vn
 

Last edited: