me bonsai dáng đẹp

  • Thread starter KuanMaoTruong
  • Ngày gửi
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#1
hình tổng thể cây
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.25589961.Wqa0%2F17022011160.jpg&hash=04efa533c110741a13b790727399ba35

mặt sau
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB5.upanh.com%2F19.0.25589854.yxm0%2F17022011161.jpg&hash=e87b05a8e66103340c979dc840b3c7df

mặt kế
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F19.0.25589906.cCu0%2F17022011157.jpg&hash=074d944d4dde9d07dd0b0eadb6097f7f

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F19.0.25589935.cAk0%2F17022011159.jpg&hash=4f5756d3c0386487a9ef6442e7edbd3a

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F19.0.25589906.cCu0%2F17022011157.jpg&hash=074d944d4dde9d07dd0b0eadb6097f7f


cây
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB0.upanh.com%2F19.0.25589879.qqD0%2F17022011162.jpg&hash=2396b9b68e3cec595c7e57688a45ab47
giá 6tr,em giao cây toàn tp hcm,dt 0933550554;););););););)
 

Đối tácTop