Miền Bắc Cung Cấp Túi Bầu ươm Cây Các Loại

#1
Túi Bầu - Chậu nhựa mềm Giá Hợp lý ĐT: 0982.709.709
MIỀN BẮC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
CUNG CẤP TÚI BẦU ƯƠM CÂY<o:p></o:p>
<o:p></o:p>​
Túi Nhựa Mềm<o:p></o:p>
CTY TNHH SAO VIỆT<o:p></o:p>
ĐT: 0982.709.709 0211.2467.567<o:p></o:p>
Địa Chỉ: Xã Tam Quan- Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc
<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 479.25pt; HEIGHT: 170.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://i48.photobucket.com/albums/f201/Mr_Kwon/Chaumemden1.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\PhongLan\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
 

Quaydauvenui

Thành viên mới
#2
Túi Bầu - Chậu nhựa mềm Giá Hợp lý ĐT: 0982.709.709
MIỀN BẮC<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /--><o:p></o:p>
CUNG CẤP TÚI BẦU ƯƠM CÂY<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Túi Nhựa Mềm<o:p></o:p>
CTY TNHH SAO VIỆT<o:p></o:p>
ĐT: 0982.709.709 0211.2467.567<o:p></o:p>
Địa Chỉ: Xã Tam Quan- Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc

<o:p></o:p>
<!--?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /--><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" style="WIDTH: 479.25pt; HEIGHT: 170.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://i48.photobucket.com/albums/f201/Mr_Kwon/Chaumemden1.jpg" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPhongLan%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
Em can loai tui nhua co duong kinh 30cm cho ba con trong Gung so luong lon. bac co the cho xin thong tin ve gia ca ko a?
 
C

culan

Guest
#3
Tôi ở Thái Bình cũng muốn mua túi làm bầu cây nhưng không trực tiếp lên đc, xin hỏi ơ TB có đại lí nào của quí cty không?
 
H

hu le

Guest
#5
]

Huy le
Hiện nay cơ sở sản xuất Ngân Huy Hoàng ở Thanh Hóa chuyên sản xuất túi ươm cây lâm nghiệp, túi ươm nấm,ươm chồng gừng các loại kích thước. Lie he : Huy : 0903221779 hoac 01665447856. Rất hanh hạnh được phục vụ bà con.
 
Top