mình cần bán một số bao tử (nhím rừng),(lanh heo rừng),vài gốc mai dộc đáo

  • Thread starter anh lâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anh lâm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh lâm
- Địa chỉ: huyện bù đốp -tỉnh bình phước
- Tel, Fax: 01687043703 ::: FaX
- email: lambonsai@yahoo.com
================================

<p>hiện tại t&ocirc;i đang cần b&aacute;n một số bao tử (nh&iacute;m rừng ),(lanh heo rừng ) một v&agrave;i gốc mai v&agrave; gốc sung đẹp .</p><p>b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ sdt:01687043703</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx