Mình có 2 máy ấp trứng gia cầm loại nhỏ muốn bán bớt 1 máy hoặc đổi BC

minhloc_66

Thành viên mới
#1
<div><br /></div><p>M&igrave;nh c&oacute; hai m&aacute;y ấp trứng gia cầm loại nhỏ của &ocirc;ng cậu đem từ Mỹ về,m&aacute;y U.S.A ch&iacute;nh hiệu,M&igrave;nh chỉ vận h&agrave;nh thử thấy cũng đơn giản lắm,nguồn nhiệt ổn định như mong muốn,c&ograve;n kết quả thế n&agrave;o th&igrave; n&oacute;i thật m&igrave;nh chưa ấp thử bao giờ nhưng m&igrave;nh tin c&oacute; thể toại nguyện vối những anh em n&agrave;o quan t&acirc;m.Nay m&igrave;nh mới tập nu&ocirc;i bồ c&acirc;u l&ecirc;n diễn đ&agrave;n thấy nhi&ecirc;&ugrave; anh em c&oacute; nhu cầu m&agrave; m&igrave;nh bỏ kh&ocirc;ng cả mấy năm nay thật ph&iacute;.muốn b&aacute;n bớt 1 m&aacute;y hặc đổi cho m&igrave;nh cặp bồ c&acirc;u g&agrave; banh đẹp đẹp nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh cho vui ,giao lưu kết bạn l&agrave; ch&iacute;nh</p><p>&nbsp;- M&ocirc; tả sơ để anh em biết v&igrave; m&aacute;y của m&igrave;nh để ở qu&ecirc; (đồng nai ) n&ecirc;n ko c&oacute; h&igrave;nh :&nbsp;</p><p>&nbsp; * K&iacute;ch thước khoảng 60 x 60 x 25cm (d&agrave;i,rộng,cao)m&igrave;nh ước lượng kh&ocirc;ng hơn 50 trứng/mẻ ấp&nbsp;</p><p>&nbsp; * Vỏ bằng xốp,chỉnh nhiệt độ bằng cơ rất ch&iacute;nh x&aacute;c,nhiệt kế theo m&aacute;y đủ bộ</p><p>&nbsp;N&oacute;i chung theo cảm quan của m&igrave;nh m&aacute;y đẹp,nhỏ gọn,nhiệt ch&iacute;nh x&aacute;c. AE n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; m&igrave;nh hẹn sẽ c&oacute; h&igrave;nh để tham khảo nh&eacute;.th&acirc;n ch&agrave;o</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minhloc_66
- Địa chỉ: 442/1 nguyễn thị định Q2
- Điện thoại: 0983441193 - Fax: 09+38441104
- email: minhloc_66@yahoo.com.vn