Mô hình nuôi cá bằng thùng xốp...

maquemau

_
Nông dân @
#23
Bác nào rành về thủy sản Có thể làm thử 1 bài so sánh giữa 2 hình thức nuôi ví dụ 1000 con hay 10.000 con trên cả 2 mô hình xem sao về cả chi phí, lợi nhuận, rủi ro, thuận lợi, ưu điểm, khuyết điểm của cả 2 phương án xem.
nói thêm về một chút ưu điểm:
-không quan tâm tới vùng đất trủng úng,ngập phèn .
với diện tích như nhau tôi ví dụ như vốn đầu tư bể nổi của botienthi 30m2 ngốn hết 2,5 - 5 triệu (theo tôi 2 triệu rưởi ) với thùng xốp 40 thùng (giá của bạn nuoide và nguyenhungdung) 30 ngàn=1,2 triệu phụ kiện nẹp, đinh, khóa, ống...500 ngàn vị chi 1 triệu 700 ngàn dư 800 ngàn đủ làm bửa tiệc làm lể "ra mắt".
-vận hành :
chỉ cần một máy bơm nhỏ loại cho hồ cá cảnh giá khoảng 200 ngàn (tôi đang xử dụng 24/24 gần 5 tháng nay) ống ra nước 20 cm bơm cho một thùng tự nó sẻ tuần hoàn .có cả loại xài bình,hay điện luôn.rất ít hao điện.
chỉ cần đóng mở công tắc,mở khóa van...cộng một chút thời gian đã xong khâu thay nước không phải bì bỏm.
khâu cho ăn tuy có chia nhỏ ra tốn thêm một chút thời gian nhưng bù lại kiểm tra sức ăn,sức khỏe sẻ chính xác hơn.dể cách ly cá khi xảy ra "vấn đề"
kiểm tra quân số "tuyệt" không gì hơn
và điều sướng hơn cả là nhờ ta chia nhỏ ra từng thùng dể phân loại kích cở cá (cá lớn hiếp cá bé) thả giống lúc nào cũng được,bán cá thương phẩm lúc nào cũng xong.(không lệ thuộc quá nhiều vào thị trường)
-mật độ thả giống =80 o/o so với bể 100 m2.
tôi chỉ mới nhìn ra được mặt ưu còn mặt khuyết đang chờ....nghe.
*chỉ phán một câu cho vào thùng xốp để dể xuất khẩu ...e rằng chưa thuyết phục.
thân chờ
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#24
Bảng so sánh một số chỉ tiêu giữa nuôi cá ( thủy sản ) dưới ao đào đắp và bể nổi, thùng xốp có kiểm soát:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Chỉ tiêu so sánh<o:p></o:p></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Ao hồ đào đắp<o:p></o:p></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Bể nổi, thùng xốp<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Chi phí đầu tư
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Lớn
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Nhỏ
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Điều kiện đầu tư<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Phụ thuộc diện tích tối thiểu<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Không phụ thuộc dt tối thiểu<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Vị trí
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế và phụ thuộc
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Không hạn chế
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Kiểm soát địch hại
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Kiểm soát dịch bệnh
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Khả năng cách ly điều trị bệnh
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Hao hụt cá nuôi<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Cao <o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Thấp<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Khả năng phân loại cỡ cá nuôi
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Không hạn chế
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Thay nước
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Không hạn chế
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Kiểm soát thức ăn
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Tiêu tốn thức ăn
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Cao
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Thấp
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Khả năng điều tiết nhiệt độ nuôi ( mùa đông)
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Hạn chế
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Ô nhiễm môi trường
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Gia tăng và khó kiểm soát
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Kiểm soát chặt chẻ
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Nguy cơ từ nguồn nước cấp ( ô nhiễm)
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Không kiểm soát được
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Kiểm soát tuyệt đối
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Thiên tai lũ lụt<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Không kiểm soát được<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Kiểm soát tuyệt đối<o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 16"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Thu hoạch<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Khó khăn<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Dễ dàng <o:p></o:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 17; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 3.2in; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=307>
Năng suất<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Thấp<o:p></o:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
Cao <o:p></o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>​

Mỗi người có cách nhìn và phân tích khác nhau, quan trọng là ai có thể tiên phong áp dụng. VD trước đây có ai nghĩ là nuôi lươn, ếch, ba ba trên hồ, nuôi cá trong bè...thậm chí chỉ cần lót bạt để nuôi, nhưng giờ đây thì tất cả những mô hình đã tỏ ra bình thường và là những mô hình nuôi thủy sản tiên tiến, đơn giản và cho năng suất cao hơn nhiều so với nuôi trong ao đất.
 

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#25
-vận hành :
chỉ cần một máy bơm nhỏ loại cho hồ cá cảnh giá khoảng 200 ngàn (tôi đang xử dụng 24/24 gần 5 tháng nay) ống ra nước 20 cm bơm cho một thùng tự nó sẻ tuần hoàn .có cả loại xài bình,hay điện luôn.rất ít hao điện.
chỉ cần đóng mở công tắc,mở khóa van...cộng một chút thời gian đã xong khâu thay nước không phải bì bỏm.
Cháu ko nuoi thuỷ sản bao giờ vì thế ko hình dung được . Bác có hình bác up lên cho mọi người xem với..........
 

maquemau

_
Nông dân @
#26
Cháu ko nuoi thuỷ sản bao giờ vì thế ko hình dung được . Bác có hình bác up lên cho mọi người xem với..........
chỉ mới "nằm" trong ý tưởng thôi Nuoide ơi !cho nên làm gì có hình ...he....hi.
đang đăng bảng mua giống,nhưng chưa vào mùa vụ lại phải chờ
luôn tiện cho một phút quảng cáo nha bà con bà con nào có giống cá bống tượng (tôi cần loại hoang dã) giống cở 10 con/kg tôi mua 100 ngàn/kg khu vực cần thơ -hậu giang
 

maquemau

_
Nông dân @
#29
thưa cùng các bạn tôi có đôi điều...thiệt tình tôi không biết phải hỏi như thế nào
số là nuôi thủy sản trong thùng xốp nó cứ đeo bám theo tôi hoài trong lúc rảnh nầy tôi lên nói lang mang ông chủ topic đừng buồn.
đi hỏi thùng xốp giá quá cao không vói theo nổi nhìn quanh thấy có cái thùng i nox trước đây dùng để xử dụng nước sinh hoạt trong gia đình loại 1000 lít lấy cắt hai ra mổi thùng chiều cao khoảng gần 1 m đường kính cũng khoảng đó sơn dậm vá những đoạn "bị rổ" bơm nước vào thử nhìn cũng khá hoành tráng,được nước tôi làm tới luôn gom cây ván đóng thêm một cái thùng ngan 1m5 dài 2m cao 1m phía trong che bạt cao su.bơm nước vào đầy tới miệng để qua 3 ngày đêm nhìn thấy cũng an toàn.ra chợ thu gom bống tượng chỉ được lèo tèo dăm ba con vì chưa vào mùa vụ.nên đành...phải chờ thôi.
- mấy cái thùng mà để trống không nghỉ cũng buồn ra chợ cá ngồi uống cà phê thấy bà con mang rất nhiều lươn con ra bán,gạ gẩm hỏi thăm....lươn bằng ngón tay út giờ nhiều vô kể nơi tôi ngồi buổi sáng có thể thu gom khoảng 20 kg giá 60.000/kg.nhưng hỏi cách đánh bắt thật cũng vô cùng ái ngại đa phần đánh bắt bằng "chích điện" còn nếu xúc mô thì thường dùng chất dẩn dụ "tỏi xấy" cộng với "ông mỳ" (thuốc bắc).
một liều hai cũng liều mua thử 10 kg về thả vào bồn cây hôm nay đã 3 ngày đêm rồi. hao hụt khoảng 10 con.
bà con nào biết cho tôi hỏi :
-nếu xui gặp phải thuốc "ông mỳ" việc nầy khỏi hỏi tôi bị rồi lươn bể rún và chết trong vòng 3 đến 5 ngày.
-lươn bị chích điện nuôi có lớn không ?
hết hạn 7 ngày tôi cập nhật thông tin tiếp
thân.
 

#30
Em thấy mô hình này hay đó chứ ko biết có pác nào thử nghiệm chưa .Có lầm em lướt wed thấy có một bác nuôi cua trong trùng nhựa ở trong nam đó nếu mà mình thành công bằng thùng xốp đc thì hay qua đỡ tốn nhiều chi phí .
Em muốn ? thêm là nếu nuôi bằng thùng xốp thì t có thể nuôi cá to đc ko và nên nuôi cá gì là thích hợp nhất .:2cat:
 

maquemau

_
Nông dân @
#31
Em thấy mô hình này hay đó chứ ko biết có pác nào thử nghiệm chưa .Có lầm em lướt wed thấy có một bác nuôi cua trong trùng nhựa ở trong nam đó nếu mà mình thành công bằng thùng xốp đc thì hay qua đỡ tốn nhiều chi phí .
Em muốn ? thêm là nếu nuôi bằng thùng xốp thì t có thể nuôi cá to đc ko và nên nuôi cá gì là thích hợp nhất .:2cat:
chào bạn .tuy chưa trực tiếp nuôi bằng thùng xốp nhưng đã thử nuôi các loài thủy sản khác với mô hình tương tự như nuôi trong thùng xốp.và cũng học đua đòi cho nên tôi cũng "phán"đây là mô hình "khả thi". tuy nhiên nếu muốn nuôi cho kinh tế thì mình phải chọn đối tượng nào ? giá thương phẩm cao như: rắn, lươn...hay cá bống tượng
thân
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#32
Hì hì, anh Vĩnh! Bày ra cái vụ nuôi thùng nầy hay. Trước, tui có hỏi anh vụ người Thái nuôi trong ruột xe, để rồi tui nghĩ ra cách khác, chắc mấy bác thích nuôi thùng cũng khoái thôi. Lúc nầy bận quá, hôm nào rảnh, tui nói thêm mô-hình tui vừa nghĩ ra nầy. Cái quan-trọng cần có là làm sao thích-hợp được với vật nuôi, để chúng tăng-trưởng theo tỷ-lệ thuận : Cá (cua, ếch, lươn, chìn...) càng lớn càng thải ra nhiều cặn-bả. Vụ nầy cũng dễ thôi.
Thân.
 

Mientay

Thành viên mới
#33
chào bạn

thưa cùng các bạn tôi có đôi điều...thiệt tình tôi không biết phải hỏi như thế nào
số là nuôi thủy sản trong thùng xốp nó cứ đeo bám theo tôi hoài trong lúc rảnh nầy tôi lên nói lang mang ông chủ topic đừng buồn.
đi hỏi thùng xốp giá quá cao không vói theo nổi nhìn quanh thấy có cái thùng i nox trước đây dùng để xử dụng nước sinh hoạt trong gia đình loại 1000 lít lấy cắt hai ra mổi thùng chiều cao khoảng gần 1 m đường kính cũng khoảng đó sơn dậm vá những đoạn "bị rổ" bơm nước vào thử nhìn cũng khá hoành tráng,được nước tôi làm tới luôn gom cây ván đóng thêm một cái thùng ngan 1m5 dài 2m cao 1m phía trong che bạt cao su.bơm nước vào đầy tới miệng để qua 3 ngày đêm nhìn thấy cũng an toàn.ra chợ thu gom bống tượng chỉ được lèo tèo dăm ba con vì chưa vào mùa vụ.nên đành...phải chờ thôi.
- mấy cái thùng mà để trống không nghỉ cũng buồn ra chợ cá ngồi uống cà phê thấy bà con mang rất nhiều lươn con ra bán,gạ gẩm hỏi thăm....lươn bằng ngón tay út giờ nhiều vô kể nơi tôi ngồi buổi sáng có thể thu gom khoảng 20 kg giá 60.000/kg.nhưng hỏi cách đánh bắt thật cũng vô cùng ái ngại đa phần đánh bắt bằng "chích điện" còn nếu xúc mô thì thường dùng chất dẩn dụ "tỏi xấy" cộng với "ông mỳ" (thuốc bắc).
một liều hai cũng liều mua thử 10 kg về thả vào bồn cây hôm nay đã 3 ngày đêm rồi. hao hụt khoảng 10 con.
bà con nào biết cho tôi hỏi :
-nếu xui gặp phải thuốc "ông mỳ" việc nầy khỏi hỏi tôi bị rồi lươn bể rún và chết trong vòng 3 đến 5 ngày.
-lươn bị chích điện nuôi có lớn không ?
hết hạn 7 ngày tôi cập nhật thông tin tiếp
thân.
chao ban maquemau! theo tui nghĩ bạn mua lươn chích điện về nuôi là thua rồi. hiện tại ở Trung tâm giống thủy sản An giang có bán lươn giống nhân tạo. nuôi thương phẩm ok..bạn liên hệ để đặc giống và hỏi luôn giống cá bống tượng, mình nghĩ chắc chắn có giống bạn cần.
thân