Mô hình trồng cỏ - nuôi bò sữa

  • Thread starter Minh Vui
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minh Vui

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Vui
- Địa chỉ: Chi nhánh công ty CP Sông Gianh tại Đông Anh
- Tel, Fax: 0438832843 ::: FaX ::: FaX
- email: minhvuipt@gmail.com
================================

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:\"\"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\";} @page Section1 {size:595.35pt 842.0pt; margin:45.1pt 25.25pt 61.5pt 68.3pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:\"Times New Roman\";} </style> <![endif]--> </p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;</p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>Lu&ocirc;n s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n mọi nẻo đường l&agrave;m gi&agrave;u, c&ocirc;ng ty CP S&ocirc;ng Gianh khuyến c&aacute;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đẩy mạnh m&ocirc; h&igrave;nh trồng cỏ - nu&ocirc;i b&ograve; sữa. Thực tế cho thấy m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng ở nhiều địa phương th&acirc;m canh trồng cỏ, điển h&igrave;nh như c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, đ&atilde; tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m v&agrave; mang lại nguồn thu cao, ổn định cho b&agrave; con.</strong><span /></p> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Theo số liệu của Thống k&ecirc; chăn nu&ocirc;i b&ograve; sữa năm 2008, cả nước ta c&oacute; tổng số 107.983 đ&agrave;n&nbsp; b&ograve; sữa, trong đ&oacute; c&oacute; 65.104 b&ograve; sữa c&aacute;i v&agrave; tổng sản lượng sữa cả năm l&agrave; 262.160 tấn </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Nếu t&iacute;nh trung b&igrave;nh lượng cỏ tươi gia s&uacute;c ti&ecirc;u thụ khoảng 20-30 kg/con/ng&agrave;y th&igrave; sản lượng cỏ phải sản xuất ra h&agrave;ng năm để cung cấp cho tổng đ&agrave;n gia s&uacute;c l&agrave; rất lớn. Nghề chăn nu&ocirc;i b&ograve; sữa đang được ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố v&agrave; người d&acirc;n quan t&acirc;m v&igrave; t&iacute;nh ổn định v&agrave; hiệu quả kinh tế cao của n&oacute;. Trước kia cỏ d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i thường được người d&acirc;n tận dụng từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau như cỏ tự nhi&ecirc;n, phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh chế biến thực phẩm. Nhưng hiện nay nguồn thực phẩm n&agrave;y đang bị khan hiếm dần, trong khi đ&oacute; số lượng gia s&uacute;c lại tăng nhanh. Từ thực tế n&agrave;y cần thiết phải c&oacute; một số giống cỏ c&oacute; năng suất v&agrave; chất lượng dinh dưỡng cao, c&oacute; khả năng th&iacute;ch ứng tốt trong điều kiện canh t&aacute;c theo hướng c&ocirc;ng nghiệp, đ&aacute;p ứng tốt cho nhu cầu chăn nu&ocirc;i đang ph&aacute;t triển mạnh hiện nay. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Hiện nay, c&aacute;c loại giống cỏ lai d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản n&oacute;i chung c&oacute; rất nhiều chủng loại. Hầu hết c&aacute;c giống cỏ lai đều cho năng suất th&acirc;n l&aacute; rất cao so với c&aacute;c giống cỏ tự nhi&ecirc;n ở địa phương, h&agrave;m lượng chất xơ cao v&agrave; h&agrave;m lượng dinh dưỡng như c&aacute;c loại vitamin, đạm, protein&hellip; đều cao. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số loại cỏ mang lại &iacute;ch lợi lớn cho chăn nu&ocirc;i b&ograve; sữa được C&ocirc;ng ty CP S&ocirc;ng Gianh khuyến c&aacute;o b&agrave; con n&ecirc;n đưa v&agrave;o m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i trồng. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>1.1 Cỏ voi</strong><em> (Pennisetum purpureum):</em> L&agrave; loại cỏ th&acirc;n đứng, ph&acirc;n l&oacute;ng, trồng bằng th&acirc;n c&oacute; khả năng t&aacute;i sinh nhanh, năng suất cao tuỳ theo mức độ th&acirc;m canh, cỏ ph&aacute;t triển mạnh tr&ecirc;n đất tơi xốp tho&aacute;t nước gi&agrave;u dinh dưỡng. Năng suất trung b&igrave;nh khoảng 40 tấn/ha/lứa cắt, 7-8 lứa cắt/năm. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;<strong>1.2 Cỏ Ruzi</strong><em> (Brachiaria ruziziensis):</em> Trồng bằng hạt hay bằng th&acirc;n, c&oacute; tốc độ ph&aacute;t triển nhanh, chịu được đất chua, ngh&egrave;o dinh dưỡng. Cỏ Ruzi c&oacute; chất lượng dinh dưỡng cao cho gia s&uacute;c, d&ugrave;ng trong thu cắt hay chăn thả lu&acirc;n phi&ecirc;n, năng suất trung b&igrave;nh khoảng 20-25 tấn/ha/lứa cắt, khoảng 7-8 lứa cắt/năm. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>1.3 Cỏ Stylo Plus </strong><em>(Stylosanthes guianensis)</em>: L&agrave; giống cỏ thuộc họ đậu, trồng bằng hạt mọc th&agrave;nh bụi, th&iacute;ch nghi ở đất ngh&egrave;o dinh dưỡng chua, chịu hạn v&agrave; kh&aacute;ng bệnh tốt, c&oacute; khả năng cải tạo đất tốt. Cỏ Stylo Plus c&oacute; h&agrave;m lượng đạm cao (24%) chu kỳ kinh tế 3-4 năm, nếu chăm s&oacute;c tốt c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i thời gian khai th&aacute;c. Năng suất trung b&igrave;nh khoảng 25-28 tấn/ha/lứa cắt, 7-8 lứa cắt/năm. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>1.4 Cỏ sả </strong><em>(Panicum maximum)</em>: Trồng bằng hạt v&agrave; bằng th&acirc;n, th&acirc;n mềm, mọc th&agrave;nh bụi, th&acirc;n cao, th&iacute;ch nghi được với đất ngh&egrave;o dinh dưỡng, chua, ph&egrave;n, chu kỳ kinh doanh khoảng 3-4 năm. Năng suất cỏ sả khoảng 30 tấn/ha/lứa cắt, 7-8 lứa cắt/năm. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>1.5 Cỏ c&aacute; </strong><em>(Paspalum atratum)</em>: L&agrave; loại cỏ th&acirc;n bụi cao, lưu ni&ecirc;n c&oacute; nhiều l&aacute;, th&iacute;ch hợp cho việc thu cắt. Sinh trưởng tốt tr&ecirc;n đất ngh&egrave;o dinh dưỡng v&agrave; chua (pH&lt; 4), đặc biệt tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất thường xuy&ecirc;n bị ngập lụt. Tr&ecirc;n những v&ugrave;ng kh&ocirc; hạn k&eacute;o d&agrave;i, giống cỏ n&agrave;y c&oacute; thể tồn tại nhưng tốc độ ph&aacute;t triển k&eacute;m. L&aacute; cỏ xanh v&agrave; mềm tr&acirc;u b&ograve; th&iacute;ch ăn. Giống cỏ n&agrave;y được trồng bằng hạt từ 5-6 kg/ha hoặc 5-6 tấn hom/ha. C&aacute;c giống cỏ tr&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh phần dinh dưỡng cao, ph&ugrave; hợp với chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c theo hướng c&ocirc;ng nghiệp. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Sau khi đ&atilde; lựa chọn được loại cỏ ph&ugrave; hợp, để m&ocirc; h&igrave;nh trồng cỏ - nu&ocirc;i b&ograve; sớm mang lại hiệu quả, ngay từ khi bắt tay v&agrave;o trồng cỏ cần ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c kh&acirc;u kỹ thuật. C&ocirc;ng ty CP S&ocirc;ng Gianh chia sẻ với n&ocirc;ng d&acirc;n một số những kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c cỏ cơ bản. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>2.1 Chọn giống:</strong> Ngo&agrave;i một số giống đang thịnh h&agrave;nh, khả năng th&iacute;ch nghi rộng v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể trồng một số loại cỏ như cỏ hỗn hợp (bao gồm một số giống c&ugrave;ng ph&aacute;t triển trong c&ugrave;ng quần thể), cỏ Pas, cỏ Signal&hellip; Chất lượng hạt cỏ phải đồng đều, tỷ lệ nảy mầm cao v&agrave; đ&atilde; qua xử l&yacute;. Một số giống trồng từ hom được lấy từ th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; độ tuổi 65-80 ng&agrave;y (kh&ocirc;ng gi&agrave; v&agrave; kh&ocirc;ng non), kh&ocirc;ng bị s&acirc;u bệnh. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>2.2 Thời vụ:</strong> Do cỏ c&oacute; khả năng sinh trưởng, ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; th&iacute;ch ứng tốt trong điều kiện nước ta n&ecirc;n c&oacute; thể trồng quanh năm nếu chủ động được nước tưới. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>2.3 L&agrave;m đất v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n l&oacute;t</strong> (lượng b&oacute;n: kg/ha): Rải v&ocirc;i bột đều tr&ecirc;n ruộng từ 500-1.000kg để diệt nấm bệnh trong đất. Đất sau khi được c&agrave;y bừa kỹ, sạch cỏ tạp, rạch h&agrave;ng với khoảng c&aacute;ch từ 50-60cm, s&acirc;u từ 20-25cm. B&oacute;n đều v&agrave;o r&atilde;nh khoảng 15-25 tấn ph&acirc;n hữu cơ đ&atilde; qua ủ, 500-700kg hữu cơ kho&aacute;ng hoặc NPK 10-4-6 S&ocirc;ng Gianh. Để hạn chế c&aacute;c loại s&acirc;u v&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng trong đất cần b&oacute;n th&ecirc;m từ 2-3kg thuốc trừ s&acirc;u d&ugrave;ng trong xử l&yacute; đất như Padan, Basudin, Vibasu&hellip; </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;<strong>2.4 C&aacute;ch trồng:</strong> Khỏa lấp một lớp đất mỏng để lấp ph&acirc;n trước khi đặt hom hoặc gieo hạt. -Với giống cỏ trồng bằng hạt: Lượng giống dao động khoảng 10-15kg/ha, hạt giống được trộn theo tỷ lệ 1kg hạt trộn với 7-10kg với tro bếp hoặc ph&acirc;n hữu cơ kho&aacute;ng S&ocirc;ng Gianh để rải hạt cho đều, lấp đất mỏng từ 1-2cm, tưới đủ ẩm. - Với giống cỏ trồng bằng hom: D&ugrave;ng hom giống c&oacute; từ 2-3 l&oacute;ng, đặt nối đu&ocirc;i nhau dọc theo r&atilde;nh, chếch 45o, lấp đất v&agrave; tưới nước đủ ẩm. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>2.5 Chăm s&oacute;c:</strong> Sau khi trồng hom (hoặc gieo hạt) tiến h&agrave;nh dặm những khoảng trống bằng c&aacute;c hom dự trữ hoặc tỉa từ chỗ c&acirc;y mọc d&agrave;y sang chỗ mật độ thưa. Mật độ c&acirc;y x c&acirc;y khoảng 25-30cm. B&oacute;n ph&acirc;n (lượng b&oacute;n: kg/ha) * Đối với cỏ voi, cỏ sả, cỏ ruzi, cỏ c&aacute;: sử dụng ph&acirc;n NPK để b&oacute;n th&uacute;c như sau: - Sau khi trồng dặm 3-5 ng&agrave;y: 200 -250kg NPK S&ocirc;ng Gianh </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">* Đối với cỏ Stylo tuy thuộc họ đậu nhưng do mục ti&ecirc;u l&agrave; thu hoạch th&acirc;n v&agrave; l&aacute; n&ecirc;n sử dụng loại ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; h&agrave;m lượng đạm kh&aacute;, l&acirc;n v&agrave; kali thấp hơn, đặc biệt cần c&oacute; c&aacute;c yếu tố trung v&agrave; vi lượng như Ca, Mg, S, Bo, Mo, Zn, Cu, Fe&hellip; (viết tắt l&agrave; TE) cỏ sẽ ph&aacute;t triển tốt hơn. <em>Lượng b&oacute;n như sau:</em> - Sau khi trồng dặm 3-5 ng&agrave;y: 200-300kg NPK 10- 4- 6 S&ocirc;ng Gianh </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;<strong>2.6 Ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh:</strong> Mặc d&ugrave; c&aacute;c giống cỏ tr&ecirc;n c&oacute; khả năng sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh, thời gian thu cắt giữa c&aacute;c lứa ngắn (khoảng 20-40 ng&agrave;y) nhưng một số loại bệnh tr&ecirc;n họ h&ograve;a thảo c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt tr&ecirc;n cỏ chăn nu&ocirc;i, do vậy cần theo d&otilde;i để c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng trừ kịp thời. Với bệnh kh&ocirc; vằn sử dụng thuốc Carbenzim, Vivadamy 3DD, Vivadamy 5BHN, bệnh đạo &ocirc;n sử dụng thuốc Ki S&agrave;i G&ograve;n, Kasumin, Fujione 40 ND, Vifusi 40 ND&hellip; Khi xuất hiện một số s&acirc;u ăn l&aacute; ở mức trầm trọng c&oacute; thể sử dụng Visher 25ND, Caliphos, Sherzol&hellip; Cần lưu &yacute; chỉ sử dụng thuốc trừ s&acirc;u bệnh khi cần thiết v&agrave; phải ngưng xịt thuốc trước khi thu cắt từ 10-15 ng&agrave;y để tr&aacute;nh ảnh hưởng tới sức khoẻ gia s&uacute;c. </p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>2.7 Thu hoạch:</strong> Thu cắt lứa 1 sau khi trồng (hoặc gieo) khoảng 50-60 ng&agrave;y, thu cắt c&aacute;c lứa sau khoảng 30-35 ng&agrave;y/lần, nếu th&acirc;m canh cao c&oacute; thể r&uacute;t ngắn thời gian thu hoạch để tăng số lứa cắt/năm. Với cỏ voi, ruzi hay cỏ sả cắt c&aacute;ch gốc khoảng 7-10cm, ri&ecirc;ng cỏ Stylo cắt c&aacute;ch gốc từ 25-30cm. </p> Qua nhiều năm theo d&otilde;i của Ph&ograve;ng kỹ thuật C&ocirc;ng ty ở nhiều địa phương đồng bằng cũng như miền n&uacute;i, cho thấy c&aacute;c loại ph&acirc;n hữu cơ vi sinh S&ocirc;ng Gianh v&agrave; ph&acirc;n phức hợp đa lượng NPK b&oacute;n cho cỏ đều đạt năng suất cao, an to&agrave;n cho người v&agrave; vật nu&ocirc;i, đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng để lại dư lượng độc tố trong c&aacute;c sản phẩm như sữa, thịt&hellip; K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con một m&ugrave;a bội t
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top