Mở rộng diện tích trồng cà tím Nhật Bản

  • Thread starter mimozadt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

mimozadt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mimozadt
- Địa chỉ: 76 QL 20 huyện Đức Trọng -Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0983065560
- email: khoikimbo80@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</font></p><p><font size="4">Hiện nay do nhu c ầu ph&aacute;t triển c&acirc;y C&agrave; T&iacute;m Nhật đ&ecirc; xuẩ khuất. Cty cần ph&aacute;t triển 30ha với c&aacute;c giống: CE1=15ha &amp; SENYOURY=15ha.</font></p><p><font size="4">C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ A.Kh&ocirc;i</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top