Mở trại nuôi thỏ công nghiệp

C
tính riêng tiền trại, chuồng (không tính thỏ giống, đất, bơm cát...) thì khoảng 300tr. Chuồng thỏ chưa được 1/4 khu trại!
cho hỏi nuôi 100 thỏ mẹ thì cần bao nhiêu thỏ bố, giá cả hiện tại hết khoảng bnhiêu tiền giống và diện tích chuồng trại khoảng bao nhiêu m2 thì nuôi vừa