MỜI THAM QUAN TRẠI HEO RỪNG GIỐNG

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Sang
- Địa chỉ: xã Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định
- Tel, Fax: 056.3776161, 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<p>TRẠI HEO RỪNG 7 XU&Acirc;N K&Iacute;NH MỜI THAM QUAN TRẠI HEO RỪNG GIỐNG: TỪ QUỐC LỘ 1A ĐI ĐẾN TRẠI 2KM.</p><p>HEO GIỐNG HIỆN TẠI C&Oacute; ĐỦ LỨA: TỪ 8KG - 15KG.</p><p>HEO ĐẸP: HEO CON SỌC DƯA, TO&Agrave;N TH&Acirc;N 100% L&Ocirc;NG 3 CH&Acirc;N, CH&Acirc;N CAO KH&Ocirc;NG LANG, BỤN THON, TAI NHỎ. TRƯỞNG TH&Agrave;NH L&Ocirc;NG KỲ RẤT D&Agrave;I.</p><p>GI&Aacute; RẺ NHẤT KHU VỰC MIỀN TRUNG.</p><p>K&Iacute;NH MỜI.</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top