Mong chỉ giáo dùm về Ba Ba

  • Thread starter 2lúaởMỷ
  • Ngày gửi
Ba ba tự nhiên bị chết (hiện tại chỉ 1 con) và không có triệu chứng gì, khi mổ ra xem thì có rất nhiều trứng, nuôi hơn 1 năm rồi và thấy không lớn gì mấy. Có đẽ được vài chục trứng nhưng thời gian này thì ngưng đẽ. Mình tính bán hết và nuôi lại.
 P

phungocvo

Thành viên mới
Ba ba tự nhiên bị chết (hiện tại chỉ 1 con) và không có triệu chứng gì, khi mổ ra xem thì có rất nhiều trứng, nuôi hơn 1 năm rồi và thấy không lớn gì mấy. Có đẽ được vài chục trứng nhưng thời gian này thì ngưng đẽ. Mình tính bán hết và nuôi lại.
Khi ba ba phối giống xong, anh nên tách ba ba đực ra, để ba ba cái để trứng.
 

Quảng cáoTop