Một chú La Hán 1 năm tuổi đẹp !!!

yeubelam

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thanh Hải
- Địa chỉ: 43/4 Bắc Sơn phường 11 TP Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0919359981
- email: tranthanhhai_9b4@yahoo.com
================================

<p>_ T&ocirc;i c&ograve;n 1 con c&aacute; la h&aacute;n trống đ&atilde; được 1 năm tuổi ! đấu to , m&igrave;nh sotbody , ch&acirc;u s&aacute;ng , ........</p><p>&nbsp;gấp qu&aacute; n&ecirc;n kh&ocirc;ng port h&igrave;nh cho mọi người coi được ! sẽ port h&igrave;nh sau ! b&aacute;o gi&aacute; trước cho mọi người l&agrave; : 1.500.000d</p><p>Nếu c&oacute; ai ở Vũng T&agrave;u tiện th&igrave; đến xem lu&ocirc;n ! Mong c&aacute;c b&aacute;c ủng hộ v&igrave; em sắp phải đi l&agrave;m xa ! </p><p>C&oacute; thể đến xem v&agrave; hỏi gi&aacute; cho c&aacute;c tiệm c&aacute; kiểng để t&iacute;nh xem mua rẻ hay mắc </p><p>DT : 0919359981 gặp Hải </p>
 
Top