Một loại OSAKA khác

#1
hoa màu cam nở lớn với chùm nụ trên 50 bông , khi nở lần từ 3,4 bông kéo dài trong nhiều ngày (có thể trên 30 ngày) nhưng mau tàn .Done!
 

Last edited:
Top