Một loại OSAKA khác

#1
hoa màu cam nở lớn với chùm nụ trên 50 bông , khi nở lần từ 3,4 bông kéo dài trong nhiều ngày (có thể trên 30 ngày) nhưng mau tàn .Done!
 

Last edited:

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#5
Cây này tên là Sò đo cam mà. Tên khoa học: Spathodea campanulata. Đâu có bà con với Osaka.
 
Top