Một mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao và thiết thực cho bà con rất đáng tin cậy

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Qua 3 nam nghien cuu va nuoi thuc nghiem, thang 03/2010 HTX chan nuoi Duong Lam da thanh cong trong viec xay dung quy trinh nuoi bo cap cong nghiep.</p><p>&nbsp;Hien nay nhu cau bo cap cua thi truong trong nuoc rat lon dung de lam thuc pham va ngam ruou, dac biet la thi truong Trung Quoc luon co nhu cau nhap bo cap Viet Nam rat cao (chu yeu nhap loai co kich thuoc tu 8-10cm).</p><p>&nbsp;HTX chan nuoi Duong Lam san sang chuyen giao ky thuat va thu mua lai san pham cho nguoi chan nuoi, voi hinh thuc hop tac dua tren hop dong kinh te.</p><p>&nbsp;Ai co nhu cau tim hieu chi tiet vui long lien he qua so dien thoai 0433.837.145 hoac qua e-mail: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com</p>
 
Back
Top