một so cách trị bệnh trên chim cut

  • Thread starter bui minh tri
  • Ngày gửi
B

bui minh tri

Lữ khách
#1
cho tôi hỏi tôi mới nuôi cút được 500 con đã 6 thang chim đẻ 80% 1 tuần nay tôi cho an thức ăn bi dóng cục hôm nay có lồng bị chết 7con chi co 1lồng 50 con bị còn các chuồng khác thì không xin hãy chĩ cách diều trị gap dum:angry:
 

Đối tácTop