Một số cây sam đẹp

dovanlo

Thành viên gắn bó
#2
Cây rất già đó bạn nhưng sao bạn để nó rối quá, ưu điểm của chủng loại sam núi là xương chi rất dầy bạn nên tỉa lại cho nó thể hiện đường nét thân cành chứ
 
#3
Cây rất già đó bạn nhưng sao bạn để nó rối quá, ưu điểm của chủng loại sam núi là xương chi rất dầy bạn nên tỉa lại cho nó thể hiện đường nét thân cành chứ
Nhìn rất là thi sĩ, vài năm nữa trông sẽ đẹp hơn. Xin chúc mừng!
 
Top