Một số công thức pha chế dinh dưỡng trồng rau Thủy Canh

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#1
Pha chế dung dịch dinh dưỡng:
Dung dịch dinh dưỡng pha sẵn có thể đi mua ,nếu bạn mua được không đắt và dễ dàng thì sử dụng nó là tốt nhất.Nếu không thể mua thì bạn có thể pha dung dịch dinh dưỡng cho mình.
Thành phần dung dịch ở dưới đây, chế tạo bởi D. R. Hoagland tại Trường đại học California, được tạo ra từ những hợp chất sẵn có và sẽ cung cấp chất dinh dưỡng và chất vi lượng cần thiết cho sự tăng trưởng cây. .
Thành phần các chất cho 100 lít dung dịch:.
<TABLE style="BORDER-RIGHT: 2.25pt outset; BORDER-TOP: 2.25pt outset; BORDER-LEFT: 2.25pt outset; WIDTH: 435.75pt; BORDER-BOTTOM: 2.25pt outset" cellPadding=0 width=581 border=1 ="MsonormalTable"><T><TBODY><TR style="HEIGHT: 26.8pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 217.9pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 26.8pt" width=291> Thành phần<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 213.35pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 26.8pt" width=284>
Số lượng<O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 14.15pt">Phốt phát axit Kali (KH<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 14.15pt">1 Muỗng (14gram)
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.4pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 13.4pt">Nitrat Kali (KNO<SUB>3</SUB>)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 13.4pt"> 4 Muỗng (56 gram)
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 14.15pt">Nitrat canxi (CaNO<SUB>3</SUB>)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 14.15pt">7 Muỗng (85 gram)
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.4pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 13.4pt">Sulfat magnhê (MgSO<SUB>4</SUB>)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; HEIGHT: 13.4pt"> 4 Muỗng (43 gram)
</TD></TR></T></TBODY></TABLE><O:p> </O:p>
Những chất trên cần phải được hoà tan trong nước ấm riêng rẽ và sau đó được thêm vào thùng dung dịch. Phân bón nitrat kali , nitrat can xi và MPK(KH<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>) có thể dùng để thay thế những muối vô cơ tinh khiết vì chúng rẻ hơn..
Những chất dinh dưỡng vi lượng chỉ cần những số lượng vô cùng nhỏ. Vì khó cân đong những lượng nhỏ như vậy, nên pha các dung dịch gốc của những chất vi lượng , sau đó mới lấy 1 lượng nhỏ của dung dịch gốc này cho vào thùng dung dịch thủy canh
<O:p> </O:p>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: 2.25pt outset; BORDER-TOP: 2.25pt outset; MARGIN-LEFT: 3pt; BORDER-LEFT: 2.25pt outset; WIDTH: 6.75in; BORDER-BOTTOM: 2.25pt outset" cellPadding=0 width=648 border=1 ="MsonormalTable"><T><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193>
Hóa chất<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 142.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=190>
Số lượng dùng cho 4 lít dung dịch gốc<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>
Số lượng dung dịch gốc cho vào 100L dung dịch thủy canh<O:p></O:p>
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193> Acid Boric
(H<SUB>3</SUB>BO<SUB>3</SUB>)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">2 muỗng
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>235 ml
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193>Clorua Mangan
(MnCl<SUB>2</SUB> <SUP>.</SUP> 4H<SUB>2</SUB>O)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1 muỗng
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>235 ml
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193> Sulfat Kẽm
(ZnSO<SUB>4</SUB><SUP> . </SUP>7H<SUB>2</SUB>O)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">2 muỗng
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>1/2 muỗng
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193> Sulfat Đồng
(CuSO<SUB>4</SUB><SUP> . </SUP>5H<SUB>2</SUB>O)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1 muỗng
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>1/2 muỗng
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 144.7pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=193>Sulfat Sắt
(FeSO<SUB>4</SUB> <SUP>.</SUP> 7H<SUB>2</SUB>O)
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">4 muỗng
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; WIDTH: 193.15pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width=258>235 ml
</TD></TR></T></TBODY></TABLE>
Muỗng ở đây là mình dịch từ chữ teaspoon, 1 teaspoon=5 ml

Nếu sử dụng nước máy, thì không cần thêm kẽm sunfat và đồng sunfát . Dung dịch dinh dưỡng cần phải được thay đổi cứ hai tuần một lần khi cây nhỏ và một lần một tuần khi cây bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Thêm nước hàng ngày để giữ số lượng của dung dịch.
Bạn phải khống chế độ pH của dung dịch sao cho độ Ph xấp xỉ từ 6,5 tới 7,5,tăng độ pH bằng dung dịch sút (NaOH) hoặc Pô tát (KOH),giảm độ pH bằng axit sulfuric (a xit chế bình ắc qui)
Phốt phát axit Kali (KH2PO4) có trong phân MPK (hàm lượng KH2PO4 Trong phân này rất cao)
Nitrat Calci cũng là 1 loại phân bón
(Nhưng mua 2 loại phân này chổ nào ? Oh ,my God)
Nitrat Kali co thể mua ở các hàng gia vị với tên là “Muối diêm để làm lạp xưởng “
cái này là thứ dể tìm nhất ,ở Sài gòn thì xuống chợ kim biên quận 6,bạn có thể mua hàng tạ, hầu như các hàng gia vị ở các chợ đều có bán ,giá khoảng 10. tới 15.000đ một kg
Magne sulfat trong các tái liệu nước ngoài hay gọi là Epsom salt là 1 mặt hàng phổ biến bán ở siêu thị .Còn ở ta thì ….Vừa rồi mình search trên mạng miình tìm thấy cái này


còn đây là giấy thử độ pH ,mua ở các cửa hàng thiết bị y tế ,giá khoảng 10.000đ /tập

Cách dùng:
- các con số 1,2,3... tượng trưng cho độ axit-bazo, từ 1-6 dung dịch được xem là có tính axit (1 là mạnh nhất). từ 7-14 là dung dịc có tính bazơ(14 là cao nhất).
- Cắt các dải giấy màu vàng thành từng miếng nhỏ rộng cỡ 3mm, dài là chiệu rộng của băng giấy có sẵn.
Dùng một chiết đũa( thường dùng đũa thủy tinh) để nhúng vào dung dịch và chấm vào các tấm giấy đã cắt ở trên. Ngay lập tức so màu của các tấm giấy này với màu của thứoc đo kèm theo(có số từ 1-14). Màu của miếng giấy thấm dung dịch trùng với màu của "số" nào, thì dung dich đang có độ axit (bazo) ở độ (số) đó.
Lưu ý: nếu đo nhiều dung dịch khác nhau thì phải rữa lại đũa sau mỗi lần đo.
Nước máy mặc định lý thuyết có độ pH là 7( khi đo sẽ trùng màu với vạch số 7). nhung thực tế khi đo thường chỉ ở khoảng 6,5 thôi.
THEO DIENDANRAUSACH​
 

H

haiyen

Guest
#2
trong các bảng công thức pha chế trên đây, mình không thấy nói pha chế các hoá chất vào nước theo tỷ lệ là bao nhiêu, rồi khi pha chế xong cứ việc đổ thẳng vào thùng dung dịch, hay là thùng dung dịch phải có sẵn bao nhiêu nước
 
R

ravenbm75

Guest
#4
chà, vậy để trồng cây bằng dung dịch này thì chỉ có ăn chơi thôi chứ chi phí cao quá. hay chuyển sang trồng hoa kiểng bằng thuỷ canh nhi?

mà dung dịch này trồng cho tất cả các loại rau luôn hả bạn?
 
H

huynhgia

Guest
#5
TRÊN nguyên tắc chung là vậy đó bạn, trong quá trình trồng với từng loại cây riêng biệt bạn gia giảm một chút xíu cho phù hợp là được thôi.

Phải bắt tay vào làm thử sẽ học được nhiều điều .
 
#6
<o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com<img src=" images="" smilies="" ohmy.gif="" border="0" alt="" title="<img src=" smilieid="2" class="inlineimg"></o:smarttagtype>
 
Last edited:

MrNguyen

Lữ khách
#7
Hiện nay mình đang có một chế phẩm sinh học rất tiện dụng cho các bạn trồng thủy canh,nhỏ gọn, cách dùng đơn giản, mà mang lại hiệu quả kinh tế cao và đã được ứng dụng ở rất nhiều nơi. Sản phẩm này đã từng được đài truyền hình VTV2 đưa tin trong chuyên mục bạn của nhà nông và nhiều lần đạt được giấy khen và huy chương tại hội trợ trong nước và quốc tế.
Sản phẩm có tên là "vườn sinh thái", các bạn có thể tham khảo qua web: www.Vuonsinhthaitrungviet.com. Nếu bạn nào cần sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với mình. ĐT:0988.375.369 hoặc mail: NguyenVanTan505301@gmail.com
 

Last edited:

ChauNgocThuan

Nhanong.Com
#8
"" Tổng công ty phân bón miền <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> đã nghiên cứu và cho đời loại dung dịch thủy canh dạng bột gọi là phân bón thủy canh. Vì ở dạng bột nên rất tiện cho việc sử dụng. Dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Hiệp 0902 906 800[/quote] ""


Theo như mình biết thì tổng công ty phân bón miền nam không có sản xuất sản phẩm như bạn giới thiệu.Nếu bạn đúng thì vui lòng cho mình xin line của trang web giới thiệu loại phân này của tổng công ty phân bón miền nam nhé.
xin cám ơn
Thân
 
D

ducdung34

Guest
#10
tất cả các chất trên được pha đối với 100ml dung dịc rội.bạn có thể chia đều chúng ra mà
những chất trên theo bạn tìm rất dễ, tại sao giá của chúng trên thị trường nguyên chất lại đắt vậy.mình
nghe nói khoáng gan 2 triẹu đồng mọt lít dung dịch.vậy là sao vậy.các bạn nào biết hãy giải đáp giúp mình nhé.
nich name mình la anhtuan_pt_yeuem
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#11
Hiện nay mình đang có một chế phẩm sinh học rất tiện dụng cho các bạn trồng thủy canh,nhỏ gọn, cách dùng đơn giản, mà mang lại hiệu quả kinh tế cao và đã được ứng dụng ở rất nhiều nơi. Sản phẩm này đã từng được đài truyền hình VTV2 đưa tin trong chuyên mục bạn của nhà nông và nhiều lần đạt được giấy khen và huy chương tại hội trợ trong nước và quốc tế.
Sản phẩm có tên là "vườn sinh thái", các bạn có thể tham khảo qua web: www.Vuonsinhthaitrungviet.com. Nếu bạn nào cần sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với mình. ĐT:0988.375.369 hoặc mail: NguyenVanTan505301@gmail.com
Tên gọi sản phẩm đó là gì vậy anh?