Một số hình ảnh Hội hoa xuân Nha Trang Khánh Hòa 2014

  • Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi
4tthanh

4tthanh

Biển xanh, cát trắng
#1
Hội Hoa xuân Nha Trang 2014 được tổ chức tại Công viên Yến Phi - từ ngày 23 tháng chạp đến mùng 5 Tết. Gồm các bộ môn : bonsai ; tiểu cảnh-non bộ; phong lan; lũa khô nghệ thuật; đá cảnh và chim chào mào.
Xin đưa một số hình ảnh liên quan để mọi người xem:

(phần 1)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3867_zps7ec57a6e.jpg&hash=fd226738ab34f9013160011b57c55cbb


Đỗ quyên của CLB bonsai trẻ Đà Lạt đua với hotgirl Nha Trang
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3866_zps6609b673.jpg&hash=4cd9531fc012438a6bf523313408f249


Rạng ngời đón xuân Giáp Ngọ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3813_zps453caf71.jpg&hash=6d88dd10dcccd017ec8380028cb75bf5


Một số tác phẩm đá
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3809_zps6bba2ff9.jpg&hash=f57cb92668f8270280b53e7c32a5411b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3808_zps9d0a5e10.jpg&hash=4aa64d39721f583f7d6b16bda314f088

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3807_zps82e8b065.jpg&hash=460582bbb251d4305cc5ac66184ed8fa


Và bonsai
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3803_zps54a10f56.jpg&hash=bf364ef96120103e2d40150c8482e917

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3802_zps300dfa7c.jpg&hash=2a7a9c910b7c29bdbb28336ae866ca5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3781_zps06c23028.jpg&hash=f9317fc7f5b9e50b23d9814b9a83dd0c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.caycanhvietnam.com%2Fdiendan%2Fshowthread.php%3Ft%3D115707%26page%3D4&hash=50b9489c3da8695a05f35c53dbee2b15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa631%2Flinhsamcafe%2FHoi%2520SVC%2520Tinh%2520KH%2FHHX%25202014%2FIMG_3778_zpsf028d64b.jpg&hash=a4588bf743cf7608ac0d09695b61d4c7
 

Last edited:

Đối tácTop