Mủ trôm trong môi trường thiên nhiên

  • Thread starter Anh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn
- Địa chỉ: Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 0973106625
- email:
================================

<p><font size="4" color="#669933">Mủ tr&ocirc;m trong m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, một loại mủ rất tốt để giải nhiệt cho cơ thể v&agrave; l&agrave;m thực phẩm chửa bệnh đường ruột, huyết &aacute;p v&agrave; căng da.</font><font size="4"> </font></p><p><font size="4"><font color="#3300ff">Xin li&ecirc;n hệ : A. Tuấn: 0973106625</font></font><br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top