mua ba ba, bồ câu thịt

  • Thread starter xuan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuan
- Địa chỉ: quang tri
- Tel, Fax: ::: FaX 0905 784 042
- email: 20xuan10@gmail.com
================================

<font size="4">- cần mua baba thịt v&agrave; bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng sll.g&agrave; &aacute;c trắng. b&agrave; con ai c&oacute; nhắn tin b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; địa chỉ để m&igrave;nh ll. xin c&aacute;m ơn. (0905 784 042).</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top