Mua Ba Ba Giống Cần Mua Ba Ba Giống Tai Miền Bắc

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
<font size="4">&nbsp;hiện em đang muốn nuối thử nghiệm ba ba .&nbsp; cần mua&nbsp; ba ba giống b&aacute;c n&agrave;o&nbsp; c&oacute; con giống l&agrave;m ợn li&ecirc;n&nbsp; hệ&nbsp; em . hoặc b&aacute;c n&agrave;o biết&nbsp; địa chỉ cung cấp&nbsp; chỉ dum em&nbsp; Theo SDT a Vinh 0988.979.345 em cam on&nbsp; nhiu nhiu <br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top