Mua bã nành Achentina, Mỹ - gấp

  • Thread starter paynet0511
  • Ngày gửi
paynet0511

paynet0511

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh đức tường
- Địa chỉ: cty thức ăn hoa chen(vn)
- Tel, Fax: 0914 344 025
- email: huynhductuongqt06@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua một l&ocirc; h&agrave;ng b&atilde; n&agrave;nh Achentina hoặc Mỹ. Nếu h&agrave;ng chất lượng gi&aacute; cả hợp l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ k&yacute; hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i với c&aacute;c bạn</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: TƯỜNG 0914 344 025</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top