mua bán cây cho nhà máy số lượng lớn theo hợp đồng

  • Thread starter canhvip35
  • Ngày gửi
C

canhvip35

Lữ khách
#1
<div>dịch vụ của m&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y lộc vừng cho c&ocirc;ng ty x&iacute; nghiệp.( cao khoản 3 met, hoa rất nhiều, đường k&iacute;nh gốc khoản 15-30cm).</div><p> c&acirc;y sanh đủ c&aacute;c loại từ sanh con đến sanh gốc cổ thụ.</p><p>&nbsp;CUNG CẤP C&Acirc;Y THEO HỢP ĐỒNG. gi&aacute; cả thỏa thuận</p><p>&nbsp;li&ecirc;n hệ 0935763643 gặp anh cảnh</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn bá cảnh
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935763643 - Fax:
- email: bacanh.hero@yahoo.com
 

Đối tácTop