MUA BAN CHAN NUOI

  • Thread starter MAI HOA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MAI HOA

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI HOA
- Địa chỉ: TO 2 KHUPHO 2 P TAM HOA BIEN HOA DN
- Tel, Fax: ::: FaX0919457302
- email: MAIVANHOA@YAHOO.COM
================================

<p><strong><u><em>CAN BAN 1 CAP NHIM 15 THANG TUOI MOI CO BAU .&nbsp; </em></u></strong></p><p><strong><em><u>TRONG LUONG KHOANG TREN 10 KG GIA CA LIEN HE SO DT 0919457302</u></em></strong></p><p><strong><em><u>O TAM HIEP BIEN HOA DN</u></em></strong></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop