MUA BÁN CHIM BỒ CÂU GIỐNG BỒ CÂU THỊT

  • Thread starter ANH TĨNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH TĨNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH TĨNH
- Địa chỉ: ý yên nam định
- Tel, Fax: ::: FaX 0988925609
- email:
================================

<p align="center"><font color="#ff0099" size="4">Trai giống&nbsp; bồ c&acirc;u ANH TĨNH chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống bồ c&acirc;u thịt số lương lớn </font></p><p align="center"><font color="#ff0099" size="4">Qu&yacute; kh&aacute;ch co nhu c&acirc;u li&ecirc;n hệ :</font></p><p align="center"><font color="#ff0099" size="4">trại giống bồ c&acirc;u ANH TĨNH </font></p><p align="center"><font color="#ff0099" size="4">đ/c : đội 5 - y&ecirc;n nh&acirc;n - &yacute; y&ecirc;n - nam định </font></p><p align="center"><font color="#ff0099" size="4">đt : 0988925609 hoặc 03503965057</font></p><p align="center"><em><font color="#ff0099" size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể chuyển giao đến tận nha ?</font></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top