mua ban chim bo cau

  • Thread starter luudinhtrang
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: luudinhtrang
- Địa chỉ: 22/17d ,to 9.kp3 ,phuoc long b ,quan 9 .tp.hcm
- Tel, Fax: ::: FaX 0938123771
- email: luudinhtrang@email.com
================================

<p><strong><font style="background-color: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;; dinh trang ;&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font style="background-color: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; chuyen mua ban si, le&nbsp;chim bo cau thit, nuoi canh.cu dat cu goi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p><p><strong>&nbsp;ga ạc, gata. ga sao ,ga homong .tho nuoi tho thit ,de men</strong></p><strong>&nbsp;</strong>
 


2

Bị lỗi font chữ ,.Bạn dùng unikey , hoặc dạng Unicode dựng sẵn trong Việt Cây để gửi bài
chúc bạn thành công
 


Back
Top