Mua bán "Chồn Nhung Đen" tại Phổ Yên - Thái Nguyên

  • Thread starter chonnhungden
  • Ngày gửi
C

chonnhungden

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Huệ
- Địa chỉ: Xóm Vàng - Tân Hương - Phổ Yên - Thái Nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0986027205
- email: giangtranngoc.tng@gmail.com
================================

<p>&nbsp; Hiện nay tại cơ sở chăn nu&ocirc;i của t&ocirc;i đang c&oacute; chồn nhung đen giống tốt thuần chủng b&aacute;n.</p><p>Vậy ai c&oacute; nhu cầu muốn chăn nu&ocirc;i giống vật nu&ocirc;i đem lại hiệu quả kinh tế cao&nbsp; n&agrave;y c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i.</p><p>T&ocirc;i sẽ tư vấn chọn mua con giống v&agrave; kĩ thuật chăn nu&ocirc;i cung như việc thiết kế chuồng trại để khi chăn nu&ocirc;i đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.</p><p>Chồn nhung đen l&agrave; loại vật nu&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cũng như hiệu quả kinh tế cao m&agrave; chăn nu&ocirc;i lại dễ &iacute;t bệnh tật. Việc đầu tư ban đầu ko đ&aacute;ng kể dễ thu hồi vốn v&agrave; cho l&atilde;i nhanh.</p><p>Mọi thắc mắc h&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay cho t&ocirc;i.</p><p>T&ocirc;i b&aacute;n con giống thuần chủng, thu mua chồn thương phẩm với gi&aacute; cả cạnh tranh hợp l&yacute; cho cả người b&aacute;n lẫn người mua.</p><p>Địa chỉ: X&oacute;m V&agrave;ng - T&acirc;n Hương - Phổ y&ecirc;n - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p><p>SĐT: &nbsp; &nbsp; 0986027205</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 02803663302</p><p>Gmail: giangtranngoc.tng@gmail.com</p><p>Yahoo: ngocgiang.py_tn@yahoo.com.vn<br /></p>
 

Top