Mua bán dế giống, dế thịt chất lượng tuyệt hảo (trại dế BA HƯNG)

traidebahung

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hưng
- Địa chỉ: Điện Bàn, Quảng Nam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: traidebahung73@gmail.com
================================

<p><font color="#ff0000" size="3"><strong>Trại dế BA HƯNG <em>chuy&ecirc;n</em>:</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p><strong><font color="#000099" size="2">+ CUNG CẤP DẾ GIỐNG KHỎE MẠNH, TO CON, ĐẢM BẢO SINH SẢN TỐT</font></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2" /></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2">+ CUNG CẤP DẾ THỊT SẠCH, CON TO ĐỒNG ĐỀU, THƠM NGON, GI&Aacute; TRỊ DINH DƯỠNG CAO</font></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2" /></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2">+ CUNG CẤP DỤNG CỤ NU&Ocirc;I DẾ CHUY&Ecirc;N NGHIỆP VỚI GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;</font></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2" /></strong></p><p><strong><font color="#000099" size="2">+ CUNG CẤP T&Agrave;I LIỆU NU&Ocirc;I DẾ V&Agrave; HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẬN T&Igrave;NH</font></strong></p><p><font size="2" /></p><p><strong><font color="#000099"><font size="2"><u>Đặc biệt:</u> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giao sản phẩm tận nơi v&agrave; hưỡng dẫn kỹ thuật tận nh&agrave;</font></font></strong></p><p><font color="#000099" size="2">(Dế giống của Trại dế BA HƯNG đ&atilde; được thuần giống chịu được kh&iacute; hậu khắc nghiệt của Miền Trung)</font></p><p>&nbsp;</p><p><font color="#660000" size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Anh Hưng: <strong><font color="#ff0000">0934.891.052</font></strong></font></p><p><font color="#660000" size="2">Địa chỉ: X&oacute;m Chay, Th&ocirc;n Thanh Qu&yacute;t 3, X&atilde; Điện Thắng Trung, Huyện Điện B&agrave;n, Tỉnh Quảng Nam</font></p><p><font color="#660000" size="2">websitw: </font><a href="http://www.traidebahung.weebly.com/"><font color="#ff0000" size="2"><strong>www.traidebahung.weebly.com</strong></font></a></p><p>&nbsp;</p>