Mua,Bán Dê giống và thịt

  • Thread starter trần Công Danh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần Công Danh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần Công Danh
- Địa chỉ: Hoà Thắng -Bắc Bình -Bình Thuận
- Tel, Fax: 0978655045 ::: FaX
- email: congdanh89@gmail.com
================================

Ai co nhu cầu mua hoặc b&aacute;n D&ecirc; giống v&agrave; thịt ở B&igrave;nh Thuận th&igrave; li&ecirc;n hệ.0978655045<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top