MUA BÁN GÀ H'MÔNG, GÀ TRE, CHIM TRĨ, GÀ SAO THỊT VÀ GIỐNG

#1
H'Mông HOÀNG HẢI
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An Xem địa chỉ trên Google Map
*

SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551

GIAO HÀNG TẬN NƠI
[DOUBLEPOST=1432354222][/DOUBLEPOST]Trang Trại HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An Xem địa chỉ trên Google Map
*
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI

[DOUBLEPOST=1434791904][/DOUBLEPOST]Trang Trại HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI
http://tinyurl.com/qhghnxr
[DOUBLEPOST=1445085509,1430572424][/DOUBLEPOST]H'Mông HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI
http://tinyurl.com/qhghnxr
 

Last edited:

kutynuoiga91

Thành viên mới
#2
Nghe nói gà hơ mông là lông gà màu đen mà .chân cũng đen mà.
. Chac gà này lai rồi . Ga lai chắc thịt hõng ngon
 
#3
H'Mông HOÀNG HẢI
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An Xem địa chỉ trên Google Map
*

SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551

GIAO HÀNG TẬN NƠI
[DOUBLEPOST=1432354222][/DOUBLEPOST]Trang Trại HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An Xem địa chỉ trên Google Map
*
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI

[DOUBLEPOST=1434791904][/DOUBLEPOST]Trang Trại HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Ấp Phú Xuân 2, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI
http://tinyurl.com/qhghnxr
[DOUBLEPOST=1445085509,1430572424][/DOUBLEPOST]H'Mông HOÀNG HẢI:
* CHUYÊN: gà H'Mông, chim Trĩ, gà Tre, gà Quý Phi.. các loại thịt & giống, sĩ và lẻ.
* Cung cấp lẻ cho các Nhà Hàng, Quán Ăn.
* Cung cấp giống gà các loại
* GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
* Địa chỉ Liên Hệ: Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành- Long An
SĐT 0129 885 6545 - 091 780 9551
GIAO HÀNG TẬN NƠI
http://tinyurl.com/qhghnxr