mua bán gà tre, gà nòi

  • Thread starter Minh Duy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minh Duy

Guest
#1
<p>cần b&aacute;n gấp một số g&agrave; tre, g&agrave; đ&aacute; gi&aacute; rẻ</p><p>&nbsp;Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, th&agrave;nh phố Cần Thơ&nbsp;</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: 01283800838, gặp Duy</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Duy
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 01283800838
- email: minhduy_dk@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop