MUA BÁN GẠO TẤM CÁM SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter thanhsang39
  • Ngày gửi
T

thanhsang39

Guest
#1
<p>Xin Ch&agrave;o Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng! C&ocirc;ng ty CP Hưng L&acirc;m, hoạt động xuất khẩu gạo v&agrave; gạo nội địa. Với thương hiệu HƯNG L&Acirc;M RICE uy t&iacute;n, chất lượng, th&acirc;n thiết đ&atilde; được khẳng định tr&ecirc;n thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gởi đến qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; thịnh vượng. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; lu&ocirc;n ủng hộ v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thương hiệu Hưng L&acirc;m Rice trong suốt thời gian qua!</p><p> Một số sản phẩm của c&ocirc;ng ty như: </p><p>1. Gạo xuất khẩu: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,... c&aacute;c loại gạo tẻ, gạo thơm, nếp </p><p>2. Tấm c&aacute;c loại </p><p>3. C&aacute;m </p><p>Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu MUA v&agrave; B&Aacute;N c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng Kinh doanh </p><p>Tel: 076 3666977 </p><p>Cell: 0973 685 456, gặp anh Sang </p><p>Fax: 076 3666949</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN THANH SANG
- Địa chỉ: AN GIANG
- Tel, Fax: 0973 685 456
- email: thanhsang39@gmail.com