mua bán-heo rừng-bắp đà điểu-thịt nai-gà thả vườn

  • Thread starter MINH TÀI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MINH TÀI

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MINH TÀI
- Địa chỉ: 21-ĐƯỜNG SỐ 6-HIỆP BÌNH CHÁNH -THỦ ĐỨC-THÀNH PHỐ HCM
- Tel, Fax: 0903348990
- email: minhtaifood@yahoo.com.vn
================================

CƠ SỞ-MINH T&Agrave;I-CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT-PH&Acirc;N PHỐI C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG NHƯ :HEO RỪNG - BẮP Đ&Agrave; ĐIỂU - FIL&Ecirc; Đ&Agrave; ĐIỂU - THỊT NAI - HEO SỮA - DỒI TRƯỜNG HEO - V&Uacute; D&Ecirc; - THỊT CUA Đ&Ugrave;I - THỊT CUA BẮP - THỊT CUA NGUE - GHẸ LỘT - TRỨNG G&Agrave; NON - G&Agrave; THẢ VƯỜN - C&Aacute; BASA FIL&Ecirc; - C&Aacute; HỒI CẮT MIẾNG - BAO TỬ HEO - CH&Acirc;N G&Agrave; R&Uacute;C XƯƠNG - V&Aacute; VI&Ecirc;N V. V. V. (PH&Acirc;N PHỐI SỈ - D&Agrave;NH CHO TIỆC CƯỚI - NH&Agrave; H&Agrave;NG - ĐẠI L&Yacute; PH&Acirc;N PHỐI THỰC PHẨM - CTY THỰC PHẨM - XUẤT ĂN C&Ocirc;NG NGHIỆP - C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ :21- ĐƯỜNG SỐ 6-HIỆP B&Igrave;NH CH&Aacute;NH -THỦ ĐỨC TH&Agrave;NH PHỐ HCM-ĐT :0903348990 &amp; 0903748990 &amp; 0866502987 &amp; EMAIL : <a href="mailto:MINHTAIFOOD@YAHOO.COM.VN">MINHTAIFOOD@YAHOO.COM.VN</a>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top