mua bán heo rừng giống và thịt khánh phương Nha Trang

  • Thread starter Naix
  • Ngày gửi
N

Naix

Guest
#1
TRANG TRẠI : HEO RỪNG
Trang trại chúng tôi hiện đang bán thit, giống Heo rừng thuần chủng Việt Nam;
-Bạn nào có nhu cầu mua nuôi hoặc mua thịt xin liên hệ : Phuùc<o:p></o:p>
- Địa chỉ :øThoân Beán Kheá Xaõ Khaùnh Bình Huîeân Khaùnh Vónh Tónh Khaùnh Hoaø<o:p></o:p>.
-Điện thoại di động : 0905136483
- Sản phẩm vật nuôi chất lượng cao ;
- Gía cả phải chăng ;
- Nguồn gốc xuất xứ vật nuôi rõ ràng, giấy phép vận chuyển, gây nuôi thương mại đầy đủ.
· Heo rừng giá : 150.000đồng/kg;

chuùng toâi Raát mong qui’ vò ñeán ø thaêm quan trang traïi chuùng toâi