Mua Bán Heo Rừng LE BINH - 090 7 471 999

  • Thread starter heorungminhphat
  • Ngày gửi
H

heorungminhphat

Guest
#1
<strong><em>&nbsp;HEO RỪNG</em></strong><br /><p align="center" class="MsoNormal"><strong>MINH PH&Aacute;T</strong><strong> </strong></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ================================================================<strong><br /></strong><strong>- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. <br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br />Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br /><p class="MsoNormal">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>090 7 471 999 </strong></p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>:</strong><strong> <a href="mailto:heorunghcm@yahoo.com.vn">heorunghcm@yahoo.com.vn</a></strong><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;&nbsp; : <strong>heorungminhphat.<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<strong> Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong> <br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Chí Bình
- Địa chỉ: Tân Kiên - Bình Chánh - HCM
- Tel, Fax: 0907471999 ::: FaX
- email: heorunghcm@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx