Mua bán hoa Tulip, hoa lily giá rẻ - F1 - tại vườn

  • Thread starter iuteet
  • Ngày gửi
I

iuteet

Guest
#1
<div align="center" style="color: #000099; font-family: Arial; background-color: #f5f5f5; font-size: small"><font size="5"><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#FF0000"><em><strong>SẮM TẾT 2012 C&Ugrave;NG YouTet.com</strong></em></font></font></font></font></div><div align="left" style="color: #000099; font-family: Arial; background-color: #f5f5f5; font-size: small"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><em><strong>Hiện nay&nbsp;<font color="#FF0000">YouTet.com</font>&nbsp;đ&atilde; triển khai dịch vụ &ldquo; cung ứng hoa&nbsp;<font color="#FF0000">Tulip H&agrave; Lan</font>-&nbsp;<font color="#FF6600">Sứ giả của Ch&acirc;u &Acirc;u</font>&nbsp;v&agrave; nhiều loại hoa tết kh&aacute;c &ldquo; để đ&aacute;p ứng nhu cầu chơi hoa của Qu&yacute; Kh&aacute;ch trong dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2012</strong><br /><strong>C&oacute; đủ&nbsp;<font color="#993300">7 m&agrave;u hoa</font>&nbsp;cho c&aacute;c bạn lựa chọn:&nbsp;<font color="#FF0000">đỏ</font>&nbsp;-&nbsp;<font color="#FF00FF">hồng</font>&nbsp;&ndash;&nbsp;<font color="#FFCC00">v&agrave;ng</font>&nbsp;-&nbsp;<font color="#FF6600">cam</font>&ndash;&nbsp;<font color="#800080">t&iacute;m</font>&nbsp;&ndash;&nbsp;<font color="#FFFFFF">trắng</font></strong></em></font></font></font></font><font size="3"><br /></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><em><strong><font color="#0000FF">(Li&ecirc;n hệ : 0973.700.332)</font></strong></em><br /><strong>Gi&aacute;:&nbsp;</strong><font color="#FF0000"><a style="text-decoration: none" target="_blank" href="http://www.youtet.com/"><font color="#FF0000"><strong>www.youtet.com</strong></font></a></font><br /><strong>- Hoa Tulip :&nbsp;<font color="#FF0000">90.000đ</font><br />- Hoa Lily:&nbsp;<font color="#FF0000">90.000đ</font><br />- Hoa Lan Hồ Điệp:&nbsp;<font color="#FF0000">(Call)</font>&nbsp;<br /><br /></strong><em><font color="#800000"><strong>Nhận đặt h&agrave;ng số lượng lớn</strong></font></em></font></font></font></font><font size="3"><br /></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể mua hoa tại một số điểm b&aacute;n hoa của&nbsp;<em>YouTet.com</em>&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội v&agrave; một số tỉnh ph&iacute;a Bắc hoặc&nbsp;<font color="#FF6600">gọi điện để đặt h&agrave;ng tại nh&agrave; :&nbsp;<font color="#FF0000">0973.700.332</font></font>&nbsp;<br /></strong></font></font></font></font><br /><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><font color="#800080"><em><strong>Một số h&igrave;nh ảnh mẫu của Tulip</strong></em>&nbsp;</font><br /><img border="0" class="imageattach" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/22/658525/201101095936_tulip_do.jpg" /></font></font></font><br /><br /><br /><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><br /></font></font></font><br /><font color="#333333"><font face="Arial"><img border="0" class="imageattach" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/22/658525/201101095732_tulip.png" /><br /><br /></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><br /></font></font></font><br /><font color="#333333"><font face="Arial"><br /><img border="0" class="imageattach" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/22/658525/201101100148_tulip_tim_.jpg" /><br /><br /></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><br /></font></font></font><br /><font color="#333333"><font face="Arial"><br /><br /><img border="0" class="imageattach" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/22/658525/201101100345_tulip_trang.gif" /><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/01/23/65/1295667580.72_1295776920.jpg" /><br /><br /></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#333333"><br /></font></font></font><br /><font size="3"><font color="#333333"><font face="Arial"><u><font color="#0000FF"><strong><strong><em>Giao h&agrave;ng:</em></strong></strong></font></u><br /><strong><em>Giao h&agrave;ng</em><strong><em>&nbsp;miễn ph&iacute;</em></strong><em>&nbsp;tận nơi trong trung t&acirc;m th&agrave;nh phố HN.</em></strong><br /><strong><em>Thời gian bắt đầu giao h&agrave;ng :&nbsp;<font color="#0000FF">26-29</font>&nbsp;tết &Acirc;m lịch.</em></strong><br /><br /><strong><em>H&atilde;y nhanh tay nhấc điện thoại để đặt h&agrave;ng sớm cho ch&uacute;ng t&ocirc;i (v&igrave; số lượng&nbsp;</em><strong><em>Tulip</em></strong><em>&nbsp;c&oacute; hạn n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ưu ti&ecirc;n cho những Kh&aacute;ch H&agrave;ng đặt mua trước). Xem th&ecirc;m th&ocirc;ng tin c&oacute; tr&ecirc;n tại webites&nbsp;<font color="#FF0000">www.YOUTET.COM</font><br /></em></strong><font color="#3366FF"><strong><strong><em>Th&acirc;n ch&agrave;o !</em></strong></strong></font><br /><strong>LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp;<font color="#FF0000"><a style="text-decoration: none" target="_blank" href="http://www.youtet.com/"><font color="#FF0000">www.YouTet.com</font></a></font><br />HotLine:&nbsp;<font color="#FF0000">0973.700.332</font><br /></strong><strong>Email:&nbsp;<font color="#FF0000"><a style="text-decoration: none" href="mailto:jee.thuy@gmail.com"><font color="#FF0000">youtet@gmail.com</font></a></font></strong></font></font></font></div><br /> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/75875-Ban-hoa-tulip-hoa-ly-hoa-thuy-tien-choi-tet#ixzz1hcRPC211">http://agriviet.com/home/threads/75875-Ban-hoa-tulip-hoa-ly-hoa-thuy-tien-choi-tet#ixzz1hcRPC211</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Youtet.com
- Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0973700332 - Fax: 0462918199
- email: info@youtet.com
 

Đối tácTop